Základní informace

Proběhla jednání dvou pracovních skupin

|

Dne 3. října 2016 proběhla v budově Magistrátu města Ostravy (dále MMO) jednání pracovních skupin pro oblast podpory bydlení – pracovní skupina ke krizovému, sociálnímu a dostupnému bydlení a pracovní skupina k údržbě a rozvoji bytového fondu. Roman Matoušek (Agentura pro sociální začleňování, centrální expert pro oblast bydlení) shrnul aktuální informace o návrhu zákona o sociálním bydlení a o […]

Společně na haldu Ema

|

Zaměstnanci odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy a Agentury pro sociální začleňování dne 21. října 2016 uspořádali společné setkání v rámci tzv. team buildingu. Po výstupu na vrchol haldy Ema se všichni zaměstnanci sešli u neformálního pracovního oběda. Tyto team buildingové aktivity umožnily jednotlivým zaměstnancům, kteří spolupracují např. na realizaci projektů, navázat také neformální […]

Práce na přímo v Dopravním podniku Ostrava

|

Zástupci Agentury pro sociální začleňování navázali, společně s náměstkem primátora Michalem Mariánkem, spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava, a.s. (dále DPO) na zaměstnání osob ze sociálně vyloučených lokalit. Na základě poptávky DPO se podařilo, se sociálními pracovníky Vzájemného soužití o.p.s., kontaktovat čtyři uchazečky o zaměstnání. V průběhu letních prázdnin DPO tyto ženy zaměstnal k úklidu tramvají na smyčkách. Z tohoto důvodu se […]

prevence-transp-sm

Proběhlo zářijové jednání pracovní skupiny

|

Dne 21. září 2016 proběhlo v budově Magistrátu města Ostravy jednání pracovní skupiny Prevence kriminality. Na programu jednání bylo shrnutí aktualit v rámci prevence rizikového chování a monitoring projektů a aktivit. V rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám byl představen projekt realizovaný organizací Bílý nosorožec o.p.s.: „Interaktivní program sekundární prevence“, který naleznete v sekci Projekty partnerů. […]

Na pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem

|

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava. Slavnostní zahájení tohoto projektu se uskutečnilo 1. září 2016 v prostorách Nové radnice. K členům realizačního týmu pracujícího pod vedením projektové manažerky Jiřiny Chlebkové, představitelům zapojených škol a odborníkům spjatým s projektem promluvil náměstek primátora pro oblast sportu, školství a vzdělávání Martin Štěpánek a vyslovil jim plnou podporu. Projekt řeší […]

Noví garanti pro oblast zaměstnanosti

|

Místo garanta za statutární město Ostrava pro oblast zaměstnanosti převzala Jana Abrlová, DiS., která se věnuje sociální práci od roku 2002 zejména v oblasti odborného sociálního poradenství v nestátních neziskových organizacích a na městském úřadu. Pracovníkem Magistrátu města Ostravy na pozici sociální pracovnice je od roku 2016. Místo lokálního konzultanta pro oblast zaměstnanosti za Agenturu pro sociální začleňování převzal Mgr. Libor […]

Workshop k novele zákona o sociálních službách

|

Dne 16. září 2016 proběhl workshop Pracovní skupiny v oblasti podpory rodiny a zdraví. Setkání se věnovalo především návrhu k novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který členům a hostům prezentovala Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D. (Sdružení sociálních asistentů, z.s.). Mimo členy pracovních skupin se workshopu zúčastnili také zástupci organizací – Dětského centra Domeček, p.o.; Centra pro […]

Semináře k dluhové problematice

|

Magistrát města Ostravy ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) uspořádal sérii 6 seminářů zaměřených na dluhové poradenství. Semináře probíhaly od května do září 2016 a celkem se jich zúčastnilo 570 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ze státního i neziskového sektoru. Semináře byly rozděleny do šesti témat: Oddlužení. Exekuce I. Exekuce II. Úvod do problematiky dluhového […]

flag_yellow_high

Byl spuštěn projekt k prevenci ohrožení rodin

|

Magistrát města Ostravy  zahájil realizaci projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_26/0003525) financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, jehož záměrem je vytvořit ucelený systém podpory rodin na území města. Komplexní prorodinný projekt s velmi praktickými a konkrétně nastavenými aktivitami bude realizován do září 2018. Svými aktivitami reaguje zejména na odchod obyvatel z města, hlavně mladých, […]

Asistent prevence kriminality, Městská policie Ostrava

Pracovníci projektu Posílení prevence kriminality

|

V současné době byl ukončen výběr uchazečů na pracovní pozice v projektu Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu. Jedná se o pracovní pozice: Asistent prevence kriminality (APK) APK je zaměstnancem obce zařazeným do městské policie. Je přímo podřízen veliteli městské policie, jeho zástupci a mentorovi, kteří mu zadávají konkrétní úkoly […]