Moment online oprava

Strážníci rozdávali roušky potřebným

|

Díky úzké spolupráci Městské policie Ostrava se statutárním městem Ostrava se ochranné roušky dostávají i k sociálně znevýhodněným občanům.

Strážníci i asistenti prevence kriminality (APK) v těchto dnech především dohlíží na dodržování nařízení k ochraně proti šíření nákazy koronavirem. Oslovují občany, poučují je, vysvětlují, odkazují je na další pomoc. Přemýšleli také, jak lidi upozorňovat a současně podpořit povinnosti plnit, a rozhodli se zapojit do distribuce ochranných roušek. Oslovili proto své kolegy v oblasti prevence kriminality na magistrátu, zda by dokázali roušky zajistit.

Zaměstnankyně oddělení sociálních služeb se k výzvě postavily čelem a roušky začaly rovnou vyrábět. O spolupráci požádaly neziskovou organizaci Moment Česká republika, o.p.s., která jim dodala potřebný materiál – bavlněná trička a látky, darované Ostravany do sociálních secondhandů.

 

Z té nastříhaly více než 200 roušek a předaly je strážníkům. Strážníci a APK roušky v rámci výkonu služby rozdávali těm, kteří je potřebovali.Setkávali se přitom s pozitivním ohlasem u obdarovaných, pro které to byla mnohdy jediná možnost, jak se k ochranným pomůckám dostat.

Projekt „Ostrava-Asistent prevence kriminality 2020-2022“  je hrazen z dotací Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostravy.

MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost je nezisková organizace, která vytváří finance pro jiné neziskovky. V síti prospěšných second handů prodává darované oblečení. Veškerý zisk z prodeje předává neziskovým organizacím. Tím, že vrací oblečení do oběhu, přispívá k ochraně životního prostředí.

Prodejny Momentu jsou jsou opět otevřené – můžete nakupovat s dobrým pocitem!  

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE!