Adelante potrbalíčky1

V Adelante pracovali v režimu 24/7

|

V sociálních službách Adelante Armády spásy v České republice, z. s. (AS) vybudovali v době nouzového stavu zázemí pro muže a ženy bez přístřeší, kteří nemohli dobu omezeného vycházení prožít ve svých domácnostech jako ostatní obyvatelé Česka. Díky tomu mohli lidé naplnit nejen své základní životní potřeby a trávit čas v bezpečném prostředí, ale získat také tolik potřebné informace i ochranné prostředky.

Udržet běžný provoz služeb nebylo možné, proto začaly být poskytovány v tzv. režimu 24/7, tedy nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. V průběhu dubna a května se v prostorách Adelante dlouhodobě ubytovalo 59 mužů a 16 žen. Další přicházeli průběžně. Denně tak služby vyhledávalo až 120 lidí, což výrazně převyšuje běžnou kapacitu střediska. To kladlo vysoké nároky i na pracovníky, kterým začali vypomáhat kolegové z jiných služeb AS i dobrovolníci. Všem patří velké poděkování.

Podrobné informace o aktivitách Adelante v době pandemie najdete na facebooku.

Lidé na ulici přišli o většinu možností, které běžně využívají k zajištění svých životních potřeb. V Adelante proto vybudovali i mobilní denní centrum v podobě hygienických kontejnerů a posezení se stoly a židlemi.                  

Od poloviny dubna terénní pracovníci rozváželi lidem potravinové balíčky financované z prostředků města Ostravy a po celou dobu nouzového stavu rozdávali také další materiální pomoc – roušky, dezinfekce, svíčky, oblečení, obuv, hygienické potřeby, spacáky a další.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část darů IKEA.

Část darů IKEA.

Zdravá školka a paní Naďa upekly něco na zub pro zaměstnance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovníci Adelante srdečně děkují všem, kteří jim v době pandemie pomáhali nebo pomáhají se zajištěním potřeb lidí bez přístřeší (abecedně):

  • firmě ALGECO s.r.o., která bezúplatně zapůjčila hygienické kontejnery,
  • firmě BLACK KALE s.r.o., která darovala obědy pro všechny uživatele v režimu 24/7,
  • dobrovolníkům, pomohli s obsluhou mobilního denního centra,
  • firmě IKEA Česká republika, s.r.o., která darovala ručníky, povlečení, deky, vybavení pro mobilní denní centrum, ale i potraviny, kávu a nápoje,
  • jednotlivcům, kteří darovali ušité roušky, knihy, finanční prostředky nebo občerstvení pro pracovníky.

Chcete také podpořit služby Adelante? Můžete pomoci zakoupením nocleženky nebo sledovat facebookové stránky, kde pracovníci zveřejňují své prosby o hmotnou pomoc či výpomoc dobrovolníků.

 

O Adelante

Španělské slovo „adelante“ znamená „vpřed, kupředu“. Adelante AS tvoří ucelený komplex služeb, kde lidem bez přístřeší pomáhají najít lepší budoucnost:

 

DĚKUJEME VÁM, ŽE POMÁHÁTE!