Don Bosco

Salesiáni ušili 2000 roušek a pomáhali dětem

|

Salesiánské středisko volného času Don Bosco, kde se věnují výchově a vzdělávání převážně romských dětí a mládeže, muselo v průběhu nouzového stavu přerušit svou činnost. Salesiáni však nezaháleli!

Zjišťovali, jak jsou na tom děti s počítači a připojením k internetu, aby mohli plnit online své školní povinnosti, ale také zůstat v kontaktu s pracovníky střediska. Ukázalo se, že v domácnostech není dostatečné vybavení – děti sice používají chytré telefony, připojení k internetu v nich však nemají. Využívají veřejné wifi sítě nebo internet ve volnočasových klubech, což v době omezeného vycházení a uzavřených aktivit i obchodních center nelze. Salesiáni se proto zapojili do projektu organizace Člověk v tísni, o.p.s. a Nadace OSF s iniciativou Česko.Digital a Nadačním fondem Eduzměna a zajistili čtyřem rodinám vše potřebné pro distanční výuku – počítač, tiskárnu a připojení k internetu.

Pustili se také do šití ochranných roušek – za 19 dní jich zvládli vyrobit více než 2000 kusů! Spotřebovali téměř 3,5 km šňůr a gumy, 2,5 km nití a 100 m2 látky. Roušky předali k distribuci dobrovolníkům Ostravské univerzity, kteří je darovali do domovů pro seniory, nemocnic nebo azylových domů. Roušky ušili také pro obyvatele dětského domova Na Vizině ve Slezské Ostravě.

Dětem z domova pomáhali také se školní přípravou. V běžných dnech jsou děti dopoledne ve škole a odpoledne v kroužcích, o prázdninách u svých rodin nebo na táborech, teď byly všechny stále přítomny v domově. Salesiáni tak pomohli zajistit bezproblémový chod domova v této náročné situaci.

Středisko také pracuje s dětmi a mládeží přímo v místech, kde žijí. Zajímali se proto o situaci na ubytovně v Ostravě-Zábřehu, kde bydlí více než 200 dětí a salesiáni zde zajišťují pedagogickou práci. Ani v této činnost nebylo možné v době nouzového stavu pokračovat. Obyvatelům alespoň pomohli zajistit nedostatkové ochranné roušky.

Salesiáni nezapomínali ani na budoucnost – zvelebovali a vylepšovali svou základnu v Hodoňovicích, kde pořádají víkendové pobyty a letní tábory pro děti a jejich rodiny nebo programy pro animátory – mladé dobrovolníky, kteří ve středisku pomáhají při práci s dětmi.

Středisko realizuje své aktivity také s podporou statutárního města Ostravy. Je dlouhodobě zapojeno do aktivit v oblasti prevence kriminality ve městě a podílí se tak na naplňování Strategie prevence kriminality SMO na období 2017–2021.

 

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE!