Aktuality

NF§_informacnitabuleprodetiamladezdoskol-pomocvnouzi.pdf

Plakát pomáhá dětem a mládeži s řešením problémů

|

Plakát s informacemi, kde hledat pomoc při řešení nejčastějších starostí dětí vytvořil Nadační fond Paragraf pro žáky a studenty ostravských škol. Plakát ve formátu A1 byl distribuován do 50 škol na území statutárního města Ostravy. Nápad vznikl na základě častých podnětů, se kterými se Nadační fond Paragraf setkává, jako jsou problémy dětí a mládeže s domácím […]

Journalist. News conference.

Vyšel jarní newsletter sociálního začleňování

|

Právě vyšel další Newsletter sociálního začleňování, který ukazuje aktivity a informace z období listopadu 2020 až února 2021. Je i malým poděkováním všem ostravským sociálním pracovníkům u příležitosti Světového dne sociální práce, který připadá na 16. března. V newsletteru najdete informace o aktivitách realizovaných městem Ostrava – sociální práci v sociálním bydlení, on-line aktivitách Sociopointu, rozvoji rovného […]

Newsletter sociálního začleňování červenec 2021

Vyšel další newsletter sociálního začleňování

|

Právě vyšel další Newsletter Sociálního začleňování, který shrnuje aktivity a informace z období června až října 2020. Najdete v něm informace o projektech realizovaných městem Ostrava – sociální bydlení, Sociopoint, rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání. O projektech partnerů – rozšíření služby sociální rehabilitace Charity Ostrava, zavedení služby Zdravotně-sociální pomoc a podpoře inkluzivního vzdělávání v sociálně vyloučených […]

Nová radnice Ostrava

Aktuální informace o provozu magistrátu

|

Sledujte prosím aktuální informace o provozu Magistrátu města Ostravy po dobu vyhlášeného nouzového stavu. Aktuální informace jsou uvedeny pod tímto odkazem. Je omezen vstup veřejnosti do budov magistrátu. Totéž platí pro další veřejné instituce a úřady v Ostravě, sledujte proto webové stránky těchto institucí.

noční život_ autor pressmaster_97703200

Kulatý stůl Bezpečný noční život

|

Ostrava je vnímána jako město festivalů a bohatého nočního života, páté setkání Kulatého stolu k činnosti poskytovatelů protidrogového terénu se proto zaměřilo právě tímto směrem. Noční život je často spojen s nadužíváním alkoholu, drog, se ztrátou osobních věcí, agresivním chováním nebo vandalismem. Své zkušenosti se snižováním rizik spojených s nočním životem prezentovali Otakar Veselý z […]

Senior_autor foto_didesign web

Odborníci se zaměří na včasné odhalování domácího násilí na seniorech

|

Ve čtvrtek 3. září 2020 proběhlo úvodní setkání ostravských odborníků k tématu domácího násilí na seniorech. Propojili se tím sociální pracovníci, zástupci samosprávy, nemocnic, městské i státní policie, probační a mediační služby, státního zastupitelství a poskytovatelů sociálních služeb. Specialisté se shodli, že je nezbytné věnovat větší pozornost včasnému odhalování násilí na seniorech, zefektivnění vzájemné spolupráce […]

Ilustrační foto: Ruce manažerů při poradě

Dotační řízení na rok 2021 vyhlášeno

|

Statutární město Ostrava vyhlásilo dotační řízení v oblastech: Prevence kriminality Protidrogová prevence Sociální péče Žádosti lze podávat předepsaným způsobem v termínu od 19. 10. 2020 do 30. 10. 2020. Podmínky a podrobné informace k dotačnímu řízení ke každé oblasti najdete pod jednotlivými odkazy. Zde najdete rozcestník s informacemi o všech oblastech, na které město Ostrava […]

Asistent prevence kriminality APK

Výběrové řízení na pozici Asistent prevence kriminality

|

Městská policie Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistent prevence kriminality. Žádost o zařazení do výběrového řízení, životopis, výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – úředně ověřená kopie (minimálně základní škola – vysvědčení z osmého, respektive devátého ročníku ZŠ) musí být doručeny elektronicky na adresu info@mpostrava.cz nebo v tištěné […]

Milostivé léto - odpuštění dluhů

Vznikla metodika hodnocení bezpečnostně rizikových lokalit

|

Metodiku jak připravit, zpracovat a vyhodnotit průzkum pocitu bezpečí v obci zpracoval tým Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. K  rozpoznání a vyhodnocení rizikových míst se používají volně dostupné informační systémy, statistiky Policie ČR o trestné činnosti a městské policie o přestupcích. Tato data se propojují s výsledky průzkumu pocitu bezpečí občanů města. […]

Newsletter sociálního začleňování červenec 2021

Vyšel nový Newsletter Sociálního začleňování!

|

Právě vyšel další Newsletter Sociálního začleňování, který shrnuje aktivity a informace z období prosince 2019 a první části roku 2020. Newsletter má tentokrát nezvykle velký rozsah. Najdete v něm informace hned o 7 úspěšně ukončených projektech, 6 průběžně realizovaných a jednom úplně novém! Přidali jsme i další zajímavosti, jako jsou odkazy na Hřiště otevřená veřejnosti, […]