Aktuality

Proběhla jednání dvou pracovních skupin

|

Dne 3. října 2016 proběhla v budově Magistrátu města Ostravy (dále MMO) jednání pracovních skupin pro oblast podpory bydlení – pracovní skupina ke krizovému, sociálnímu a dostupnému bydlení a pracovní skupina k údržbě a rozvoji bytového fondu. Roman Matoušek (Agentura pro sociální začleňování, centrální expert pro oblast bydlení) shrnul aktuální informace o návrhu zákona o sociálním bydlení a o […]

Pracovníci projektu Koncepce bydlení

|

V současné době byl ukončen výběr uchazečů na pracovní pozice v projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava. Jedná se o pracovní pozice: Metodik projektu, jehož úkolem jsou: vedení pracovních skupin, které budou tvořit koncepci bydlení a přenášení informací mezi těmito skupinami, včetně přenášení poznatků od cílové skupiny skrze focus groups, účast na […]