Sociální bydlení ve městě Ostrava

Sociální bydlení a podpora domácnostem při řešení dluhové situace

|

Město Ostrava rozvíjí podmínky pomoci lidem v bytové nouzi. V téměř 140 sociálních bytech žijí jednotlivci, samoživitelky a samoživitelé i rodiny s dětmi. S realizací sociálního bydlení má město dlouhodobě výborné zkušenosti – situace mnoha domácností je velmi náročná, s individuálně nastavenou podporou si ale bydlení dlouhodobě udrží 80 % podpořených domácností. I za to byla Ostrava oceněna prestižní evropskou cenou RegioStars 2018.

Sociální bydlení představuje pro domácnosti významný přelom v jejich situaci. Získání stabilního prostředí umožňuje zaměřit se na komplexní problémy a hledat možnosti jejich řešení. S podporou sociální pracovnice se zabývají množstvím témat, jedním z těch nejčastěji se objevujících a řešených je oblast dluhů. Někdy je možné tuto specializovanou agendu řešit přímo v rámci spolupráce se sociální pracovnicí, v komplikovaných případech je vhodnější zapojit také odborníka na dluhy. V rámci projektu Sociální bydlení ve městě Ostrava jsme tedy zahájili v září 2020 spolupráci s dluhovým poradcem a domácnosti ze sociálního i krizového bydlení tak mají možnost využít jeho odborných konzultací.

Stabilní bydlení i práce

Jednou z domácností, které spolupráce pomohla, je matka samoživitelka se 4 dětmi, která si vždy hledala práci „na dohodu“, protože se bála, že v trvalém zaměstnání jí exekutoři většinu výplaty stáhnou na pokrytí dluhů a nezůstanou jí finance na bydlení a jídlo. Po pár sezeních s dluhovým poradcem, který jí vše objasnil a vysvětlil, se klientce velmi ulevilo. Našla si práci na hlavní pracovní poměr, kde je spokojená. Příjmy rodiny se zvýšily a zároveň aktivně splácí dluhy.

Poradenství je poskytováno všem klientům sociálního a krizového bydlení zabydleným v rámci projektu. Spolupráci mezi dluhovým poradcem a nájemcem bytu navrhuje sociální pracovnice, která s domácností pravidelně spolupracuje. Na klientově rozhodnutí závisí, zda služby dluhového poradce využije. Schůzky s poradcem probíhají v prostorách Magistrátu města Ostravy.

Do května 2021 využilo možnosti spolupráce s dluhovým poradcem 11 domácností.  Zpravidla se jedná o 2–4 schůzky, během kterých je komplexně řešena klientova situace. Převážně se jedná o návrhy na oddlužení tzv. insolvenci, dále pak o běžné dluhové poradenství, kdy poradce klientovi vysvětlí a objasní situaci, ve které se nachází zejména z právního hlediska a navrhne mu vhodné možnosti.

Rozvoj sociálního bydlení pokračuje

Zabydlení do sociálního bytu a spolupráce se sociální pracovnicí má na domácnosti pozitivní dopady – umožňuje jim řešit bytovou nouzi a postupem času i zlepšovat svou situaci. Sociální bydlení tak představuje klíčový inkluzivní nástroj a jako město se chceme se jeho rozvoji nadále věnovat.

Projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava, reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014001 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Operační program zaměstnanost logo