hledáme tebe AdobeStock_115207802

JE VYHLÁŠENO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA ŘEDITELKY/ŘEDITELE DOMOVA SLUNEČNICE OSTRAVA

|

Rada města Ostravy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitelky/ředitele právnické osoby Domova Slunečnice Ostrava, příspěvkové organizace, IČO 70631883.

Požadované předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • minimálně 3 roky praxe v pozici vedoucího zaměstnance
 • manažerské a organizační schopnosti, empatie, diplomatické vystupování
 • flexibilita, odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení
 • orientace v sociální oblasti a problematice transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb
 • znalost právních předpisů týkajících se činnosti příspěvkových organizací zřizovanými územně samosprávnými celky a souvisejících ekonomických a právních norem
 • vysoká úroveň vyjadřovacích schopností v mluveném i písemném projevu
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností a médii
 • bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Výhodou je praxe uchazeče ve vedení organizace poskytující registrovanou pobytovou sociální službu a vzdělání v oboru sociální práce.

Lhůta pro podání přihlášek, včetně všech příloh: 31.3.2023 do 12:00 hodin.

Obsah přihlášky do výběrového řízení:

Uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení „ŘEDITELKA/ŘEDITEL DS“
 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • místo trvalého pobytu (příp. korespondenční adresu)
 • číslo telefonu
 • e-mailovou adresu
 • datum a vlastnoruční podpis

Bližší informace včetně seznamu povinných příloh přihlášky najdete v přiloženém dokumentu.