Systém včasné intervence, Tým pro mládež v Ostravě, ilustrační foto

Systém včasné intervence a Tým pro mládež

|

Na konci června proběhlo další jednání ostravského Týmu pro mládež, který je součástí tzv. Systému včasné intervence. Meziresortní skupina odborníků řešila problematiku domácího násilí v rodinách, příklady z praxe práce s ohroženými dětmi a možnosti nastavení vzájemné spolupráce.

Jednání je pravidelně organizováno ostravským magistrátem, to aktuální proběhlo 29. června. Sešli se na něm zástupci policií, státního zastupitelství, soudu, orgánů sociálně-právní ochrany dětí a probační a mediační služby. Na programu byla diskuse nad aktuální problematikou domácího násilí v rodinách s dětmi a kazuistickými příklady – možnostmi postupů jednotlivých subjektů a jejich vzájemné spolupráce při hledání efektivního řešení.

Diskuse proběhla i o problematice sjednávání dohod o vině a trestu s mladistvými pachateli. Téma vnesli sociální pracovníci, kteří se s touto problematikou setkávají v praxi. Tým dospěl k jednoznačnému závěru, že s mladistvým není možné sjednat dohodu o vině a trestu, s výjimkou případu, kdy v průběhu trestního řízení dosáhne zletilosti. Více informací o tom, co jsou dohody o vině a trestu a kdy je možné je využít, najdete například zde nebo zde.

Sdíleny byly i zkušenosti z praxe zúčastněných, které vedou k efektivnější spolupráci v rámci multidisciplinárního přístupu k řešení problematiky sociálně-právní ochrany dětí. Jednou z podstatných bariér efektivity je v Ostravě velký nedostatek soudních znalců z oboru dětské psychologie a psychiatrie.

Tým pro mládež

Meziresortní pracovní skupina Tým pro mládež mapuje sociálně patologické jevy, operativně řeší vzniklé problémy a koordinuje aktivity subjektů péče o ohrožené děti na místní úrovni. Je součástí tzv. Systému včasné intervence na úrovni obce s rozšířenou působností. Vysoká kvalita odborné úrovně činnosti týmu je podporována i pracovními workshopy, odbornými přednáškami a výjezdními jednáními.

Partnery na území města Ostravy jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí ÚMOb a Magistrát města Ostravy, Policie ČR, Městská policie Ostrava, Okresní státní zastupitelství v Ostravě, Okresní soud v Ostravě, Probační a mediační služba, pobočka Ostrava, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh a Středisko výchovné péče Ostrava. Podle potřeby se jednání účastní i další odborní hosté. Například policisté – specialisté, zástupci advokacie, specialisté pro práci s oběťmi trestných činů Bílého kruhu bezpečí, z.s. a další.

Systém včasné intervence v Ostravě

Systém včasné intervence (SVI) je meziresortní projekt, jehož smyslem je prevence výskytu rizika kriminálního vývoje dětí a mladistvých nebo jeho pokračování. Působí i jako ochrana dětí před trestnou činností, před týráním, zneužíváním a zanedbáváním.

Podstatou SVI je nastavení funkční spolupráce mezi institucemi a organizacemi, do jejichž působnosti spadá péče o ohrožené děti a jejich rodiny. Spolupráce je podpořena jednotným informačním prostředím a propracovaným mechanismem spolupráce.

Ostrava byla mezi prvními městy v ČR, které ověřovaly smysluplnost a nastavení SVI, a to již od roku 1999. Na vytváření systému spolupracovali resorty sociálních věcí, spravedlnosti a vnitra.

Elektronický informační Systém včasné intervence

Součástí SVI je elektronický systém, jehož prostřednictvím si zapojení aktéři předávají informace o ohroženém dítěti i postupu řešení jeho situace. Je spravován orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a slouží také k vedení jejich elektronické agendy. Na území statutárního města Ostravy jsou do něj zapojeny všechny OSPOD – Ostrava-Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice, Slezská Ostrava, Poruba, Hrabová a Magistrát města Ostravy. Magistrát vykonává i metodickou a podpůrnou činnost k tomuto systému. Systém je neustále dynamicky vylepšován ve spolupráci s technickou podporou společnosti OVANET a.s.


Ilustrační foto ©Adobe Stock (na snímku sedí mladistvý chlapec na okně a smutně se dívá ven)