220909_Mezinárodní setkání_prevence_Ostrava-7

Mezinárodní setkání městských policií proběhlo v Ostravě

|

Zástupci městských policií z Ostravy, Brna, slovenských Košic a maďarského Miskolce se setkali 7. září při jednání, na kterém sdíleli zkušenosti z praxe v oblasti preventivních aktivit. Prevence realizovaná městskými policiemi v rámci jednotlivých měst má zásadní význam. Na setkání zazněly nadnárodní zkušenosti i informace, které mohou inspirovat nové a efektivní projekty.

I přes fakt klesající kriminality je otázka bezpečnosti ve městě klíčová a řešení kriminality je i nadále věnována zásadní pozornost. Městská policie intenzivně pokračuje též v preventivních činnostech, vedoucích ke snížení protiprávního jednání. Zcela nové preventivní aktivity tak může iniciovat i mezinárodní setkání městských policií partnerských měst Ostravy.

Úvodem mezinárodního setkání byla předestřena organizace a struktura jednotlivých obecních policií. Následovalo historické ohlédnutí k počátkům preventivních činností. Posléze zúčastnění sdíleli zkušenosti jednotlivých programů, cílených seniorům, dětem, zaměřených na specifické problematiky, kyberkriminalitu, toxikriminalitu, eliminaci viktimizace oběti, ale také zásady bezpečného chování či bezpečný pohyb na silnicích. Nechyběly informace k situační prevenci, využití kamerových systémů i hlídkové službě.

Podrobné informace o mezinárodním setkání a preventivních aktivitách Městské policie Ostrava, včetně videoreportáže, najdete na našem webu Bezpečnější Ostrava.