Dejme dětem rodinu logo

Magistrát spolupracuje s doprovázejícími organizacemi na kvalitní podpoře pěstounství

|

Pod hlavičkou kampaně Dejme dětem rodinu proběhlo další pracovní setkání orgánu sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy (OSPOD) se zástupci organizací pověřených k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Zaměřilo se na změny v právních předpisech, pomoc dětem z Ukrajiny i propagaci pěstounství.

Pro pěstouny a jejich děti je velmi důležitá úzká spolupráce aktérů podpory pěstounské péče. Cílí především na předcházení problémům s adaptací dětí v rodině, utvářením vlastní identity, začleněním dětí do vzdělávacího procesu, zajištěním odborné pomoci či volnočasových aktivit.

V polovině března proto OSPOD uspořádal společné metodické pracovní setkání se zástupci pověřených organizací k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, tzv. doprovázejícími organizacemi. Setkání bylo součástí dlouhodobé kampaně Dejme dětem rodinu.  

Hlavní téma: novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Hlavním tématem pracovního setkání byla novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která vstoupila v platnost 1. 1. 2022. Novela přinesla mnoho podstatných změn v oblasti náhradní rodinné péče. Vedoucí OSPOD Mgr. Lenka Honusová Russová hovořila o změnách, které se dotýkají spolupráce s doprovázejícími organizacemi:

  • úprava dávek souvisejících s výkonem pěstounské péče
  • ukotvení finanční a sociální podpory pro mladé dospělé opouštějící náhradní rodinnou péči (o tomto tématu jsme podrobně informovali zde)
  • úprava péče o děti v krizových zařízeních, tzv. ZDVOP
  • omezení institucionální péče
  • změny týkající se zprostředkování pěstounské péče na přechodnou dobu

Aktuální téma: děti přicházející z Ukrajiny

Na jednání nebyly opomenuty ani otázky zajištění ochrany nezletilých dětí přicházejících na území ČR z Ukrajiny.

Propagace pěstounství kampaní Dejme dětem rodinu

Zásadním cílem kampaně Dejme dětem rodinu je informování široké veřejnosti o náhradní rodinné péči, zejména pěstounství. Účastníci setkání proto mluvili i o akcích pořádaných k propagaci pěstounství a získávání rodin, které by děti k sobě přijaly.

Spolupráce a sdílení praxe OSPOD a doprovázejících organizací je důležitá především proto, aby se ke všem pěstounům dostaly relevantní informace ze širokého spektra jejich nároků a byla jim zajištěna podpora z oblasti sociální práce nebo sociálních služeb.


Text zpracovalo oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. Máte-li nějaké dotazy či podněty k obsahu článku, kontakty najdete zde.

Máte zájem o více informací k pěstounské péči? Kontaktujte pracovníky magistrátu.


Hledáme pěstouny, Sociální věci Ostrava
Hledáme náhradní rodiče! Informační kampaň města Ostravy a Moravskoslezského kraje.
Hledáme pěstouny, Sociální věci Ostrava
Hledáme náhradní rodiče! Informační kampaň města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Ilustrační foto: logo kampaně Dejme dětem rodinu (2 modré a 1 malé bílé srdce).