Nové formy podpory mladých dospělých v náhradní péči zavedla novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

|

Nové formy finanční podpory mladých dospělých, kteří vyrostli v náhradní péči mimo svou vlastní rodinu, zavádí od začátku roku novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. V Ostravě by se měla týkat asi 50 mladých lidí ročně.

Mladí lidé, kteří vyrostli v náhradní rodinné nebo pobytové péči, mají od 1. 1. 2022 nárok na dvě formy finanční podpory zajišťované státem. Jde o zaopatřovací příspěvky, které jsou vypláceny lidem po dosažení zletilosti a odchodu z pěstounské a poručenské péče nebo ústavní výchovy. Oba příspěvky vyplácí Úřad práce ČR.

Opakující se zaopatřovací příspěvek

Opakující se zaopatřovací příspěvek ve výši 15 000 Kč měsíčně je určen mladým dospělým, kteří byli po dobu stanovenou zákonem v náhradní péči a ještě se soustavně připravují na budoucí povolání. Nejdéle však do věku 26 let.

Sociální kurátoři s mladými lidmi, kteří jsou příjemci příspěvku, zpracovávají tzv. individuální plán mladého dospělého, ve kterém jsou rozpracovány kroky k jeho úspěšnému vstupu do samostatného života.

Jednorázový zaopatřovací příspěvek

Jednorázový zaopatřovací příspěvek ve výši 25 000 Kč obdrží do začátků mladý člověk, který odchází z náhradní rodinné péče.

Nahradil dosavadní jednorázový příspěvek při ukončení pěstounské péče.

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Zaopatřovací příspěvky upravuje novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která je účinná od 1. 1. 2022. Sjednocuje úpravu zaopatření nezletilých dospívajících blížících se věkem zletilosti a mladých dospělých a popisuje i podporu jejich úspěšného přechodu do samostatného života.

Nezletilé děti blížící se zletilosti sociální pracovníci motivují, aby pracovaly na svém osamostatnění, poskytují jim informace potřebné při hledání bydlení a zaměstnání nebo k samostatnému zdravému hospodaření. S pomocí odborných pracovníků se připravují i na partnerský a rodinný život.

Díky novele se také zintenzivňuje a prohlubuje spolupráce sociálních pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí (pracují s mladými lidmi do 18 let) a sociálních kurátorů všeobecné sociální práce (pracují s mladými lidmi po dosažení zletilosti).


Text zpracovalo oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. Máte-li nějaké dotazy či podněty k obsahu článku, kontakty najdete zde.

Máte zájem o více informací k pěstounské péči? Kontaktujte pracovníky magistrátu.


Ilustrační foto © Adobe Stock, na snímku jsou 3 dospívající lidé, kteří se společně fotí