Stát pomáhá lidem s úhradou nákladů na bydlení: přehled dávek a kontakty

|

Aktualizace k 17. 5. 2022

Procházíme obdobím růstu cen. Týká se to i nákladů spojených s bydlením – nájemné, služby za užívání bytu, elektřina a plyn. Může se tak stát, že po zaplacení všech těchto výdajů vám zůstane málo peněz nebo že váš příjem nebude na zaplacení všech nákladů stačit. Nezoufejte. Stát nabízí pomoc prostřednictvím dvou dávek na bydlení.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení patří mezi dávky státní sociální podpory. O tuto dávku můžete požádat, pokud byt, ve kterém bydlíte, vlastníte (osobní vlastnictví, družstevní podíl) nebo ho máte v nájmu (nájemní smlouva). Od ledna 2022 můžete o příspěvek na bydlení žádat i v případě, že bydlíte v podnájmu (podnájemní smlouva). Žádost lze uplatnit i v případě, kdy trvale obýváte rekreační chatu nebo chalupu. Byt, ve kterém bydlíte, musí být k bydlení zkolaudovaný nebo musí splňovat stavebně technické podmínky pro trvalé užívání (§ 24, odst. 5 zákona o státní sociální podpoře).

Nárok na příspěvek na bydlení vám vznikne, pokud za náklady na bydlení platíte více než 30 % svého příjmu. Zároveň těchto 30 % vašeho příjmu nesmí být vyšší než částka tzv. normativních nákladů na bydlení.

Normativní náklady na bydlení představují maximální částky, které je možné pro příspěvek na bydlení zohlednit. Je to tedy pomyslný strop, který pro tuto dávku není možné překročit. Výši normativních nákladů na bydlení můžete zjistit např. na webu Úřadu práce ČR nebo vám je sdělí sociální pracovníci.

Pro rok 2022 jsou normativní náklady na bydlení vyšší než dosud. Stát se tak nabízí pomoc lidem, kteří se ocitli v tísni kvůli rostoucím cenám elektřiny a plynu. Na příspěvek na bydlení tak dosáhne více občanů než dosud. Může se tak stát, že pokud jste zatím nárok na příspěvek na bydlení neměli, v roce 2022 vám nárok vznikne. Neváhejte proto o dávku požádat nebo se alespoň na úřadu práce informovat.

Tip:
Na webu Ministerstva práce a sociálních věcí funguje kalkulačka. Pomocí ní si můžete orientačně ověřit, jestli vám nárok na příspěvek na bydlení vznikne. Jedná se sice jen o přibližný výpočet, na který se při uplatnění nároku na příspěvek na bydlení nemůžete odvolávat, pomůže vám však udělat si lepší představu.

Podrobné informace o podmínkách nároku, formuláře a další informace k příspěvku na bydlení najdete na webu Úřadu práce ČR.

Doplatek na bydlení

Dávka doplatek na bydlení je jednou z dávek pomoci v hmotné nouzi. O tuto dávku můžete požádat v případě, že i přes to, že už jste příjemcem příspěvku na bydlení, vám po zaplacení nákladů na bydlení zůstává málo peněz a vy jste těsně nad hranicí životního minima nebo pod ní.

Dávkou doplatek na bydlení stát také pomáhá lidem, kteří nebydlí v bytě, ale v jiné formě bydlení – např. obývají jen část bytu, nebytový prostor, žijí na ubytovně, azylovém domě, v domově pro seniory, chráněném bydlení, domově pro osoby se zdravotním postižením aj.

Tip:
Nejste si jistí, jaká je výše vašeho zákonného životního minima? Využijte orientační kalkulačku na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podrobné informace o podmínkách nároku, formuláře a další informace k doplatku na bydlení najdete na webu Úřadu práce ČR.

Nevíte si rady, jak o dávky požádat?

Žádosti o obě dávky přijímá Úřad práce ČR podle místa vašeho trvalého pobytu (kontakty na pobočky v Ostravě najdete zde).

S vyplněním žádostí vám mohou pomoci sociální pracovníci. Ti vám také mohou poskytnout další poradenství. Kontaktovat můžete sociální pracovníky na úřadu městského obvodu podle místa vašeho bydliště.

Tip:
Zavolejte na bezplatnou telefonní linku 800 700 650 místa prvního kontaktu SOCIOPOINT. Sociální pracovnice vám poskytnou základní poradenství a zprostředkují kontakt na další pomoc.

Úřad práce připravil webové stránky energetickyprispevek.cz a na svém YouTube zveřejnil videonávod, jak žádost vyplnit žádost o příspěvek na bydlení:

Aktualizace k 25. 2. 2022: Zaměstnanci Úřadu práce ČR budou po dohodě s dodavateli poslední instance (DPI) oslovovat občany, kteří odebírají elektřinu nebo plyn v režimu DPI a ještě nemají uzavřenou smlouvu s novým běžným dodavatelem a hrozí jim proto od poloviny dubna 2022 odpojení. Více informací v tiskové zprávě ÚP ČR.

Odběratel, kterému dodává elektřinu nebo plyn dodavatel poslední instance, musí do 6 měsíců od zahájení těchto dodávek uzavřít novou řádnou smlouvu o dodávkách energií, jinak mu hrozí odpojení. Více informací najdete zde na našem webu.

Krach dodavatelů energií, jak postupovat. Ostrava

Řešíte potíže s dodavateli elektřiny, plynu nebo vysokými cenami energií?

V obsáhlém aktualizovaném článku nabízíme odpovědi na nejčastější otázky spojené s krachem dodavatelů energií i neúměrným zvýšením nákladů odběratelů a kontakty na bezplatné poradenství v Ostravě.

Rozcestník s přehledem informací k řešení tíživé finanční a sociální situace občanů Ostravy v souvislosti s růstem životních nákladů. Najdete zde možnosti řešení i kontakty.

Pomoc a podpora města při řešení finančních starostí občanů

Rozcestník s přehledem informací k řešení tíživé finanční a sociální situace občanů Ostravy v souvislosti s růstem životních nákladů. Najdete zde možnosti řešení i kontakty.

Deštník proti drahotě: Vládní pomoc proti zdražování

Přehled cílených opatření Vlády České republiky, jejichž cílem je pomoci občanům i firmám a podnikatelům zvládnout zdražování. Obsahuje sekce: rodiny s dětmi, senioři, ohrožené skupiny obyvatel, bydlení, pohonné hmoty, podnikatelé a firmy.


Text zpracovalo oddělení sociální práce a metodiky, odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. Máte-li nějaké dotazy či podněty k obsahu článku, kontakty najdete zde.


Ilustrační foto © Adobe Stock, na snímku jsou žena a muž, kteří u stolu v kuchyni počítají své měsíční výdaje