Aktuality

2024_struktura USSZ_mapa

Mění se struktura správy sociálního zabezpečení a posuzování zdravotního stavu

|

Správa sociálního zabezpečení a systém posuzování zdravotního stavu prošly změnami. Přinášíme vám stručný přehled těchto změn, které veřejnosti přinesou zvýšení klientského komfortu. Podrobné informace o změnách najdete na webu České správy sociálního zabezpečení. Správa sociálního zabezpečení Změny ve struktuře správy sociálního zabezpečení se týkají její vnitřní organizace. Došlo k zániku organizační samostatnosti jednotlivých okresních správ sociálního […]

Poradenství_zena_senior_domacnost_orez_AdobeStock_268324246

Pomoc obětem trestných činů nabízí široká síť služeb v Ostravě

|

Město Ostrava dlouhodobě podporuje aktivity pomoci obětem trestných činů. Byť ve městě za uplynulých deset let klesl počet evidovaných trestných činů zhruba na polovinu, stále je zapotřebí i pomoci lidem, kterým trestní jednání zasáhlo do života. Důsledkem pachatelova jednání mohou být následky na zdraví, psychice i majetku obětí.  Pomoc obětem nabízí ve městě osm organizací v 11 […]

Rodina a zdraví

Město podpoří volnočasové a prorodinné aktivity

|

Ostrava přispěje částkou přes osm milionů korun na rozvoj volnočasových a prorodinných aktivit ve městě. Pro posílení nabídky volného času dětí a mládeže nebo seniorů bude rozděleno téměř 6,5 milionu korun, na podpůrné aktivity ve prospěch ostravských rodin je vyčleněno 1,78 milionu korun. V lednu o tom rozhodlo vedení města. „Díky poskytovaným finančním prostředkům se daří […]

Seniorka_pečující_AdobeStock_339849268

ZASTUPITELSTVO ROZHODLO O PODPOŘE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A AKTIVIT PRO ROK 2024

|

Město Ostrava dlouhodobě poskytuje finanční podporu poskytovatelům sociálních služeb a aktivit pro občany města. Týká se pěti dotačních oblastí, a to sociální péče, protidrogové prevence, podpory osob s handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví. V letošním roce rozdělí přes více než 99 miliónů korun mezi 265 pečlivě vybraných projektů.  „Mohu s potěšením říci, že vstřícná podpora širokého spektra […]

money-2724248_1920

Novinky v dávkách sociální ochrany

|

Připravili jsme pro vás aktualizaci 2 našich starších článků k tématu finanční sociální ochrany státu: Celý přehled informací k řešení tíživé finanční situace občanů najdete zde:

ZMĚNY VE FINANČNÍ VÝPOMOCI STÁTU OHROŽENÝM DOMÁCNOSTEM – rok 2024

|

Od ledna 2024 dochází ke změnám v poskytování některých dávek, které tvoří finanční výpomoc státu rodinám i jednotlivcům ohroženým narůstajícími životními náklady. V článku se dozvíte: Novinky v dávkách sociální ochrany K navýšení příjmů vaší domácnosti můžete požádat o finanční dávky na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Žádosti můžete vyplnit a podat také elektronicky na portálu úřadu […]

sociální bydlení autor takasu

Kulatý stůl k sociálnímu bydlení

|

Dne 7. prosince 2023 proběhl Kulatý stůl k sociálnímu bydlení, na němž se sešli odbornice a odborníci z Magistrátu města Ostravy, městských obvodů, Ministerstva práce a sociálních věcí, neziskových organizací, Úřadu práce ČR a společnosti Heimstaden. Součástí jednání bylo informování o postupu realizace projektu Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava, kdy bylo k datu jednání zabydleno 22 sociálních […]

20231203_121628

Adventní setkání a poděkování ostravským pěstounům na přechodnou dobu

|

V Ostravě již několik let nejsou děti mladší tří let umisťovány do ústavů, ale v kritickém vývojovém období se jim dostává péče pěstounů na přechodnou dobu. V letošním roce se ostravští pěstouni na přechodnou dobu postarali o 37 dětí, o dalších 45 ostravských dětí letos pečovali pěstouni v dalších částech moravskoslezského regionu. Přes veškerá úskalí, spojená s péči o přijaté […]

Senior roku 2023 Ostrava

Město vyjádřilo uznání činorodým ostravským seniorům

|

Anketu Senior roku vyhlašuje každoročně město při příležitosti Mezinárodního dne seniorů, aby ocenilo činorodé obyvatele Ostravy starší 65 let. Letošní titul Senior roku 2023 převzal pan Jan Grossmann. Ostrava udělila také dvě čestná uznání panu Stanislavu Drozdovi a Rudolfu Kubicovi. Na pomyslném vítězném stupínku městské ankety stanul Spolek seniorů Martinov.  Sedmnáctý rok oceňuje město osobnosti, […]

Dobrovolnik roku Ostrava 2023

Ostravští dobrovolníci roku 2023 převzali ocenění

|

Potřinácté ocenilo město Ostrava dobrovolníky pomáhající v různých institucích, onkologickým či dalším pacientům, rodinám s dětmi, seniorům apod. Letošní poděkování proběhlo 5. prosince na půdě ostravského magistrátu. Deset dobrovolníků bylo oceněno titulem Dobrovolník roku 2023, letošní novinkou je ocenění tzv. neformálních dobrovolníků. Ocenění Dobrovolník roku Ostrava udílí u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který je od roku 1985 […]