Rodina a zdraví

Expertka z Národního centra pro rodinu posílí odborný tým pro tvorbu koncepce

|

Dne 6. ledna 2017 se uskutečnilo 2. jednání pracovní skupiny pro tvorbu koncepce rodinné politiky – tentokrát již za účasti Mgr. Petry Michalové z Národního centra pro rodinu, která byla do projektu přizvána jako odborný expert. Do diskusí vnesla řadu zajímavých podnětů a svými praktickými zkušenostmi významně obohatí přípravnou fázi procesu utváření koncepce.

Proběhlo 1. jednání Pracovní skupiny pro tvorbu koncepce rodinné politiky

|

Přibližně dvacítka odborníků z řad zaměstnanců Magistrátu města Ostravy, profesionálů z neziskové oblasti a akademického prostředí, členů Komise pro rodinnou politiku a rodičů, kteří se budou přímo podílet na tvorbě koncepce, se poprvé sešla v prostorách magistrátu dne 23. listopadu 2016. Pracovní skupina byla vytvořena pro účely projektu a naváže na dosavadní práci a výstupy původní pracovní skupiny […]

Workshop k novele zákona o sociálních službách

|

Dne 16. září 2016 proběhl workshop Pracovní skupiny v oblasti podpory rodiny a zdraví. Setkání se věnovalo především návrhu k novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který členům a hostům prezentovala Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D. (Sdružení sociálních asistentů, z.s.). Mimo členy pracovních skupin se workshopu zúčastnili také zástupci organizací – Dětského centra Domeček, p.o.; Centra pro […]

flag_yellow_high

Byl spuštěn projekt k prevenci ohrožení rodin

|

Magistrát města Ostravy  zahájil realizaci projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_26/0003525) financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, jehož záměrem je vytvořit ucelený systém podpory rodin na území města. Komplexní prorodinný projekt s velmi praktickými a konkrétně nastavenými aktivitami bude realizován do září 2018. Svými aktivitami reaguje zejména na odchod obyvatel z města, hlavně mladých, […]

Pracovníci projektu Prevence ohrožení rodiny

|

V současné době byl ukončen výběr uchazečů na pracovní pozice v projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava. Jedná se o pracovní pozice: Metodik projektu, jehož úkoly jsou: metodické vedení činnosti a moderace jednání pracovní skupiny pro tvorbu koncepce rodinné politiky, průběžné konzultace připravované koncepce rodinné politiky s pověřenými pracovníky realizačního týmu projektu a města Ostravy, […]