otec_miminko_AdobeStock_246001330

Pěstounská péče na přechodnou dobu jako pomoc dítěti v krizi

|

Pěstounská péče na přechodnou dobu (dále PPPD) je jedním z opatření, kterým lze pomoci dítěti v krizovém období, kdy se o něj nemohou starat vlastní rodiče. Účelem je zejména poskytnout rodičům dítěte čas na úpravu svých poměrů tak, aby o něj mohli dále pečovat. Pokud to z různých důvodů nelze, pak je zde prostor pro vyhledání vhodné stabilní náhradní rodiny.

V roce 2020 bylo svěřeno do PPPD celkem 56 dětí s trvalým pobytem na území SMO.

Orgány SPOD působící v rámci statutárního města Ostravy využívají primárně 21 ostravských přechodných pěstounských rodin, ale také přechodné pěstouny z celého Moravskoslezského kraje. Ostravští pěstouni poskytli v průběhu roku 2020 péči 35 dětem (z celkového počtu 56).

Pěstounská péče na přechodnou dobu. Magistrát města Ostravy

Příběh z přechodné pěstounské péče

Sedmiměsíční holčička byla do přechodné pěstounské péče umístěna na základě oznámení policie. Její matka byla v silně podnapilém stavu i s dítětem zajištěna v restauračním zařízení. Odebrání dítěte bylo pro matku natolik silným impulsem, že se rozhodla nastoupit protialkoholní léčbu. Spolupracovala se sociální pracovnicí orgánu SPOD a se svým dítětem se setkávala s podporou přechodné pěstounky.

Díky společnému úsilí všech zúčastněných – matky, sociálních pracovníků i pěstounky – a odborné podpoře, které se matce dostalo, se holčička po několika měsících vrátila zpět ke své mamince.

Pěstounská péče na přechodnou dobu. Magistrát města Ostravy

Jak vnímají pěstouni své poslání?

„Naplňuje mě poskytnout péči dítěti, kterého například opustila matka. Vidět ho, jak vyrůstá. Najde se mu náhradní rodina a já pak vidím to štěstí lidí, kteří opuštěné dítě přijmou za své a dají mu lásku a domov.“

pěstounka Jana

Pěstounská péče má přednost před ústavní výchovou

PPPD má vždy přednost před svěřením dítěte do ústavní výchovy, která je dle poznatků vývojové psychologie nejméně vhodným a na základě ekonomických analýz zároveň nejnákladnějším způsobem péče o děti. Pro ilustraci uvádíme srovnání nákladů na 1 dítě za měsíc – v ústavním zařízení je to 44 570 Kč, v náhradní rodinné péči je to 19 984 Kč (údaje k 31. 12. 2016).

V přechodné pěstounské péči může dítě zůstat nejdéle 1 rok. Finančně jsou dítě i jeho pěstouni zajištěni dávkami pěstounské péče – příspěvkem na úhradu potřeb dítěte, jehož výše je odstupňována dle jeho věku, a odměnou pěstouna ve výši 20 000 Kč, která je považována za příjem ze závislé činnosti a je zdaněna. Každé pěstounské rodině je pak po celou dobu poskytována odborná pomoc a podpora ze strany jejich doprovázející organizace či orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

PPPD je upravena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (§ 27a) a zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§ 958, odst. 3).

Nedostatek pěstounů na přechodnou dobu

Přes veškerá úskalí spojená s péčí o cizí děti lze konstatovat, že Moravskoslezský kraj patří mezi ty, kde je největší počet osob ochotných věnovat svůj čas, dovednosti a energii ku prospěchu těch nejzranitelnějších a nejpotřebnějších dětí v nouzi.

Negativním trendem současné doby však je nedostatek pěstounů na přechodnou dobu obecně a rovněž pokles počtu nových zájemců o tento druh pomoci dítěti.  Z tohoto důvodu je připravena i novela zákona o SPOD, která odměnu pečujících osob navyšuje, a v současné době čeká již na schválení poslaneckou sněmovnou. K navýšení odměny totiž nedošlo od roku 2013.

Kontakty pro zájemce, kteří se chtějí stát pěstouny na přechodnou dobu

Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí:

  • Mgr. Šárka Bartoníčková, tel. 599 443 864, kancelář 174
  • Bc. Jiřina Slívová, tel. 599 443 839, kancelář 177
  • Mgr. Lenka Honusová Russová, kancelář 178

Více informací o pěstounství najdete na webu Moravskoslezského kraje Dejme dětem rodinu.

Pěstounská péče na přechodnou dobu. Magistrát města Ostravy