Ukončení příjmu žádostí o sociální bydlení

|

Magistrát města Ostravy oznamuje, že k 31. 1. 2022 ukončuje příjem žádostí o nájem sociálního bytu v rámci projektu Sociální bydlení ve městě Ostrava. K tomuto kroku bylo nezbytné přistoupit z důvodu naplnění vyčleněných kapacit.

Kde hledat pomoc v bytové nouzi?

Lidé v bytové nouzi se mohou v Ostravě obracet o pomoc a poradenství na sociální pracovníky úřadů městských obvodů nebo Magistrátu města Ostravy (dle místa svého trvalého bydliště) nebo sociální služby:

  • kontakty na sociální pracovníky úřadů městských obvodů a magistrátu najdete na webových stránkách jednotlivých úřadů nebo v souhrnném přehledu zde
  • základní poradenství k řešení tíživé bytové situace a kontakt na sociální služby poskytne SOCIOPOINT místo prvního kontaktu: