teacher

Učitelé základních škol se účastní kurzů koučinku

|

Jak využívat koučování nejen při své práci zjišťují pedagogové ze ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě a ZŠ Březinova v Ostravě-Zábřehu v kurzu, který se koná v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava.

„Koučování je rozhovor, v němž kouč pokládá otázky tak, aby si koučovaný uvědomil, co je jeho cílem a jak k němu může sám dojít,“ popisuje koučka Sylvie Navarová, která kurz povede na základní škole v Ostravě-Porubě. Učitelé pak koučování mohou využít například ve chvíli, kdy chtějí podnítit vnitřní motivaci žáka. „Tradiční mentorský nebo pedagogický přístup je založen na tom, že lidem říkáme, co a jak mají dělat. Ve chvíli, kdy to ale nefunguje, je možné se začít ptát, jaké řešení by oni sami navrhovali, co konkrétně mohou a co pro to následně udělají,“ doplňuje koučka. Těchto technik ovšem učitelé nemusí využívat pouze v komunikaci s žáky, ale také mezi sebou v pedagogickém týmu.

Na jednotlivých setkáních si učitelé osvojí různé koučovací techniky. Nejprve je uvidí v praxi na metodické ukázce, následně si je vyzkoušejí ve skupině i individuálně ve dvojicích. Pro pedagogy jde o další možnost, jak pracovat se svými žáky jiným způsobem, který může pro některé z nich být vhodnější. „Samozřejmě to není všespásný přístup. Není to tak, že by koučování mělo nahradit všechno ostatní. Jedná se spíše o rozšíření nabídky,“ upozorňuje Sylvie Navarová.

S koučováním již mají několikaleté dobré zkušenosti na ZŠ Porubská. „Koučink nám nabídl nové vzdělávací strategie, které můžeme při výuce použít, jako je učení se zkušeností nebo na základě vlastního očekávání. A ve výsledku tak pomohl k dalšímu zvyšování kvality našich pedagogických kompetencí,“ říká ředitelka Hana Petrová.