vzdel-transp-sm

Stovky pedagogů pomohly tisícům žáků ohrožených školním neúspěchem

|

Na 28 ostravských základních školách pomáhal po tři roky žákům speciální rozšířený pedagogický tým. V rámci projektu s názvem Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve města Ostrava do něj přibyli školní psychologové a také speciální a sociální pedagogové. Na pěti pilotních školách mají kromě těchto pozic také školního asistenta a koordinátora inkluze. Projekt, který takto podporoval inkluzivní vzdělávání na základních školách, končí poslední červencový den. Od začátku příštího školního roku na něj naváže projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, který zajistí navazující péči o žáky a také potřebnou pomoc základním školám.

Projekt je zaměřen primárně na pomoc školám se začleňováním a prací s žáky ze sociálně slabých rodin, kteří nemívají dostatečné zázemí na přípravu do školy, postrádají motivaci k učení, nemají o vzdělávání zájem, chybí jim podpora ze strany rodičů, nejsou dostatečně vybaveni školními pomůckami a často nemají základní pracovní návyky. Díky projektu školy získávají finanční prostředky na odborníky, kteří pracují se žáky a rodinami, na plný nebo poloviční úvazek.

„Ve chvíli, kdy na školách tito experti nepůsobí, musí problémy spojené s inkluzí řešit členové učitelského sboru. A ti na ně často nejsou připraveni. Nově přijatí odborníci na školách se věnují nejen péči o děti, ale pomáhají i učitelům v řešení nových a obtížných situací. Největší výhodu spatřuji v tom, že jsou tito odborníci přímo ve školách a situaci mohou řešit hned a odborně, “ řekla náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová a dodala, že za tři roky ve školách přibylo téměř sto odborníků.

Na školách byla zřízena takzvaná Školní poradenská pracoviště tvořená sociálními a speciálními pedagogy a školními psychology. V týmu je také školní koordinátor inkluze a školní asistent. Za celou dobu fungování projektu se jedná o  31 školních psychologů, 23 speciálních pedagogů, 17 sociálních pedagogů a 12 školních asistentů na celý nebo poloviční úvazek.

„Během tří let se v rámci projektu vzdělávalo téměř 700 pedagogických pracovníků, kteří se zúčastnili celkem 330 setkání a soustředili se na přibližně sto témat. Věnovali se například metodám práce s žáky z odlišného kulturního a jazykového prostředí, zvyšování tolerance u dětí nebo práci s žáky s poruchami pozornosti,“ upřesnila náměstkyně Andrea Hoffmannová.

Projekt se ale nevěnoval pouze pedagogům. Pro rodiče byly zorganizovány workshopy o domácí přípravě dětí do škol, o výběru střední školy či o možnostech, jak rozvíjet pozornost, paměť a další funkce mozku žáka. Pro veřejnost se konala beseda, která se věnovala specifikům práce s romským žákem nebo setkání s názvem Život v sociálně vyloučené lokalitě.

Programy města jsou věnovány specifickým potřebám všech žáků, nejen těm ohrožených školním neúspěchem, např. Talent management je určen talentovaným žákům a studentům. Jednotlivé programy jsou navrženy tak, aby reflektovaly potřeby všech skupin. (rk)