Ilustrační foto: Ruce manažerů při poradě

Inspirujeme se s Brnem

|

Své zkušenosti na poli sociálního začleňování si pracovníci ostravského magistrátu vyměňují se svými brněnskými protějšky. Sérii setkání připravili konzultanti Agentury pro sociální začleňování ve spolupráci s brněnskými partnery.

Inspirujeme se online

První setkání – ještě online – proběhlo na začátku června. Mluvilo se především o zkušenostech s realizací multidisciplinárních týmu v sociálně rizikových lokalitách, kterými Brno před mnoha lety Ostravu inspirovalo. V Ostravě působí už téměř 20 let, od roku 2016 jsou koordinovány magistrátem (o ostravských multidisciplinárních týmech se více dočtete zde). Setkání bylo natolik podnětné a zajímavé, že bylo ihned jasné, že nezůstane u jednoho.

Osobní setkání v Brně

Dvanáctého srpna se proto pracovnice ostravského magistrátu vydaly do Brna, aby se setkaly se svými protějšky a hovořily s nimi o úspěších a výzvách na poli sociálního začleňování. První den se seznámily s detaily projektů sociálního bydlení a zaměstnávání Magistrátu města Brna, které byly stejně jako v Ostravě finančně podpořeny díky spolupráci s Agenturou, a vyslechly si příběh komunitního centra Savore Džene.

Následující den si vyměňovaly zkušenosti s pořádáním multidisciplinárních týmů a fungováním kontaktního centra se zaměstnanci romského střediska DROM. Důležitým tématem celé akce bylo také zdraví – jak fyzické, tak duševní. V Prahu jižní Morava proběhla vřelá diskuse o problematice začleňování lidí s duševním onemocněním, v kontaktním centru Vlhká se pak přítomní seznámili s činností spolku Medici na ulici, který poskytuje bezplatné ošetření lidem bez domova.

Zástupci obou moravských metropolí ocenili přínos vzájemného obohacování a již v průběhu setkání se domluvili na dalším předávání inspirace. Příště v Ostravě!


Ilustrační foto © Adobe Stock: Na snímku jsou 2 ruce manažerů při poradě – drží tužky, papíry, diskutují.