Bydleni_II_foto_aktualita

Sociální bydlení a spolupráce v době nouzového stavu

|

Statutární město Ostrava realizuje od října 2019 návazný projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava zaměřený na podporu domácnostem, které se ocitnou v obtížné bytové situaci.

Zabydlování domácností do sociálních bytů probíhalo i v čase nouzového stavu, protože v tomto období byla potřeba zajištění stabilního bydlení obzvláště naléhavá. Sociální pracovnice celý proces spolupráce s klientem a dalšími aktéry musely uzpůsobit tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech zúčastněných a přitom dosaženo potřebného výsledku – bydlení pro klienty.
Díky výborné spolupráci tak bylo možno nastěhovat domácnosti do krizového bytu v Porubě, sociálního bytu ve Vítkovicích a také do sociálního bytu společnosti RESIDOMO.

Pro domácnosti je důležité také zapojení energií, kde se dlouhodobě osvědčuje spolupráce se společností ČEZ Prodej, a.s.
Jako velice důležitá je hodnocena i spolupráce s Úřadem práce ČR, kde se podařilo pomoci klientce v obtížné finanční situaci po návratu dětí z pěstounské péče.

I v čase vyhlášeného nouzového stavu se tak díky spolupráci a úsilí uvedených aktérů podařilo vyřešit všechny obtíže a překážky, domácnosti zabydlovat a pomoci jim tak zajistit domov.