Zpravodaj sociálního bydlení _1_22 (1)

Přečtěte si rozhovor o sociálním bydlení v Ostravě

|

Obsáhlý rozhovor s vedoucím sociálního odboru ostravského magistrátu uveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí v prvním letošním čísle Zpravodaje sociálního bydlení v rubrice Rozhovory s obcemi, které úspěšně dokončily své projekty sociálního bydlení.

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy je do realizace projektu sociálního bydlení města zapojen od jeho počátků. V rozhovoru popisuje, jak probíhá spolupráce domácností se sociálními pracovnicemi, jaké těžkosti domácnosti nejčastěji řeší nebo jak město získává bytový fond pro sociální bydlení.

„Snažíme se posouvat diskusi ze zóny zásluhovosti do oblasti potřebnosti, z roviny emoční do roviny věcné.“

Hovoří také o strategických dokumentech, kterými město zajišťuje dlouhodobou udržitelnost sociálního bydlení na svém území, a o významu financování aktivit z prostředků Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

Dozvíte se, proč Ostravě chybí zákon, který by se sociálnímu bydlení věnoval, a na co jsme v systému sociálního bydlení pyšní, jestli jsme narazili na nějaké problémy, jak pracujeme s veřejným míněním a jaké výzvy nás čekají.

S oblastí bydlení a jejím rozvojem máme ambiciózní plány, které jsou rozpracovány do konkrétních aktivit v Akčním plánu, který byl schválen Radou města v říjnu 2021. Nastavujeme v něm cíle do roku 2024 a věnujeme se v nich oblastem prevence ztráty bydlení, sociálnímu bydlení, dostupnému bydlení, práci s daty a komunikaci.

Podrobné informace a kontakty k sociálnímu bydlení města Ostravy najdete zde na webu v sekci Bydlení.