CSOO virtuální konzultace

153 telefonátů, 36 videohovorů – krize ukázala důležitost ostravské rodinné poradny

|

Rodinná poradna zavedla krizová telefonní čísla a nově také videokonzultace. Zůstala tak v kontaktu s lidmi i v náročném období nouzového stavu.

Během trvání nouzového stavu pracovníci poprvé pomáhali lidem prostřednictvím videohovorů. 36 hodinu a půl trvajících online setkání ukázalo, že je o tuto formu poradenství zájem. Kromě toho proběhlo 153 telefonických konzultací, z nichž pětina trvala déle než půl hodiny, nejčastěji hodinu.

Centrum sociálních služeb Ostrava virtuální konzultace Rodinná poradna

Koronavirová krize podtrhla důležitost poradenství v rodinných vztazích. Úměrně s délkou trvání izolace stoupala i poptávka po podpoře a pomoci. Pracovníci pomáhali těm, kdo potřebovali oporu v oblasti mezilidských vztahů nebo ukotvit sami sebe v nejisté situaci. Poradna zde byla i pro rodiče po rozvodu, kterým pomohla zorientovat se v dopadech aktuální situace při kontaktu nebo předávání dětí druhému rodiči.

Krize nás zastihla v uspěchané době, kdy nejsme zvyklí trávit tolik času pospolu v domácnostech. Tam, kde již nějaké potíže byly, mohlo docházet k jejich stupňování, jinde se zase probouzely problémy, které dosud spaly. Působil stres, kterým jsme reagovali na novou situaci – ať již na nově vzniklé povinnosti, jako je domácí vyučování a práce z domova, nebo na existenční potíže spojené s propadem příjmů některých rodin.

Pracovníci poradny věří, že mnohým rodinám nelehká doba přinesla do života i pozitivní změny. Ze svých zkušeností ví, že každá krize může rodinné společenství posunout do nové a lepší fáze.

S postupně se rozvolňujícími opatřeními se Rodinná poradna vrátila k běžnému provozu. Opět poskytuje poradenské služby při osobních setkáních, které umožňují intenzivnější podporu. Zároveň pracovníci vyhodnocují, zda se některé nově zavedené možnosti stanou trvalou součástí nabízených služeb.

Potřebujete podpořit v rodinných vztazích?

Rodinná poradna Centra sociálních služeb Ostrava, o. p. s. pomáhá rodinám řadu let. Podrobné informace najdete na jejích webových stránkách nebo facebooku.

 

CSSO Centrum sociálních služeb Ostrava

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE!

Statutární město Ostrava podporuje činnost Rodinné poradny Centra sociálních služeb Ostrava, o. p. s.