SJ neformální centrum

Projekt SPOLU2 jede v Ostravě už druhým rokem

|

Již druhým rokem realizuje organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. v Ostravě-Přívoze projekt s názvem SPOLU2 (reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008945).

Ve spolupráci  se třemi mateřskými školami (MŠ Šafaříkova 9, MŠ Špálova 32, MŠ P. Pittra Ostrava) se zaměřuje na podporu úspěšného zahájení předškolního vzdělávání dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které žijí v městské části Moravská Ostrava a Přívoz.

V průběhu roku funguje na adrese U Tiskárny 3 od pondělí do čtvrtka (8:00–12:00 hod.) neformální předškolní centrum pro děti od 3 let. Od září 2019 využilo služeb centra nově 23 dětí a 15 rodičů. Vedoucí centra, pedagogická pracovnice, připravuje ve spolupráci s kontaktními pracovnicemi bohatý vzdělávací program zaměřený na rozvoj vědomostí, kompetencí a návyků dětí před nástupem do MŠ. Centrum je vybaveno interaktivní obrazovkou s výukovým DVD, edukativními pomůckami a hrami, hudebními nástroji, dětskými knihami, hračkami. Hračky jsou rovněž k dispozici k zapůjčení domů. V průběhu letních prázdnin 2019 došlo k rekonstrukci prostor a pro děti je teď k dispozici větší herna a zázemí pro rodiče.

Rodiče se mohou do činnosti centra zapojit v rámci společně pořádaných akcí nebo také v pozici dobrovolníků, kteří se aktivně účastní běžného provozu. Jejich hlavní pomoc spočívá ve spolupráci při různých činnostech v rámci denního programu a při sebeobsluze dětí. Dále se zapojují do přípravy a úklidu třídy, jako doprovod na akce a jsou také nedílnou součástí při přípravě různých akcí.

V průběhu nového školního roku pokračuje podpora rodičů při práci s dětmi. Za pomoci pracovnic centra procvičují s dětmi prostorové vnímání, rozvíjí logické myšlení, jemnou motoriku, komunikační dovednosti, vzájemnou spolupráci, osvojují si základy etikety a tím zvyšují připravenost dětí na vstup do vzdělávacího systému. V centru nechyběly společné akce se zaměřením na svátky či jinak významné dny. Pro rodiče s dětmi byl připraven bohatý program, společně vytvářeli výrobky, pekli perníčky, cukroví, povídali si o tradicích, předávání hodnot, rituálech.

Rodiče se mohou obracet o radu na kontaktní pracovnice. Řeší s nimi především dětského lékaře, povinnou docházku do školky či školy, ale také potravinovou pomoc, ošacení dětí, bytovou či finanční otázku. Zde je významná spolupráce s pracovnicemi sociálně aktivizační sociální služby pro rodiny s dětmi.

Významným prvkem projektu jsou společné motivační aktivity neformálního předškolního centra se zapojenými mateřskými školami, ve kterých probíhají adaptační dny pro děti z centra. Do mateřských škol dochází kontaktní pracovnice pocházející z romské komunity. Její přítomnost v MŠ napomáhá adaptaci dětí na nové prostředí, komunikaci s rodiči i pedagogickými pracovníky a při vyjasňování nesrovnalostí, které vyplývají z kulturní odlišnosti rodinného zázemí dětí. V rámci konzultací a krátkých stáží pedagogických pracovníků neformálního centra a mateřských škol dochází k předávání zkušeností a přístupů pedagogické praxe k dětem a jejich rodičům.

 

 

image01image01