Proběhlo jednání Pracovní skupiny Zaměstnanost

|

V únoru proběhlo v prostorách Agentury pro sociální začleňování v Ostravě další setkání členů Pracovní skupiny Zaměstnanost. Tématem bylo vytváření lokálních sítí zaměstnanosti v obcích, jejichž účelem je zapojit obec v roli aktivního tvůrce změny při řešení místních problémů, mapovat a vytvářet zdroje v obci, propojit místní instituce a nastavit způsob jejich vzájemné komunikace a nastavit systém udržitelného způsobu podpory pracovních míst v obci. Cílem je zaměstnat i ty uchazeče, na které nejsou běžní zaměstnavatelé připraveni. V této souvislosti byly také představeny dvě užitečné webové stránky:

Zápis z jednání najdete zde.

Další setkání pracovní skupiny je plánováno na červen 2020.