MicrosoftTeams-image

Pracovní skupina sociálního bydlení řešila nábytkové banky

|

V březnu proběhlo další jednání Pracovní skupiny sociálního bydlení, které se zaměřovalo na sdílení aktualit a novinek u jednotlivých aktérů, informování členů a hostů PS o zajímavostech v oblasti sociálního bydlení a informacích k připravované legislativě.

Téma nábytkové banky a možností zřízení je součástí Akčního plánu. Klienti sociálních bytů často nedisponují finančními prostředky na vybavení domácnosti, přitom zajištění nábytku představuje důležitý faktor pro možnost byt využívat a vnímat jej jako domov.

Na území SMO v rámci společnosti OZO Ostrava funguje Reuse centrum – jedná se o použitý nábytek a další funkční předměty pro domácnost, které lidé věnovali, protože je již nepotřebují. Nabízeny jsou buď tak, jak byly darovány, anebo po drobné opravě.

Příklady fungující praxe napříč Českou republikou:

Nábytková banka Praha: svoji pomoc orientuje na ty, kteří zejména při vstupu do bydlení vyčerpali jiné možnosti pořízení vybavení svého bydlení a je vhodné je takto podpořit.

Nábytková banka Jihočeského kraje: záměrem je získávat zdravotně nezávadné funkční vybavení domácnosti, případně kancelářských prostor, a distribuovat ho uživatelům sociálních služeb v Jihočeském kraji a samotným neziskovým organizacím.

Nábytková banka Libereckého kraje, z.s.: cílem je získávat zdarma nepotřebný nábytek a vybavení pro domácnost od dárců a tento formou materiální pomoci přerozdělovat prostřednictvím smluvních organizací.

Federace nábytkových bank a reuse center: příležitost k vzájemnému sdílení know-how a praktických zkušeností z provozování reuse center a nábytkových bank.

Výzkum v oblasti zdraví

V rámci spolupráce statutárního města Ostravy s Agenturou pro sociální začleňování je realizován výzkum v oblasti zdraví. Cílem spolupráce je navrhnout inovativní řešení podpory zdraví v domácnostech bydlících v sociálních bytech. Komunikačními partnery, s nimiž budou probíhat rozhovory, jsou domácnosti v sociálním bydlení, pracovníci poskytovatelů sociálních služeb a zdravotníci. Termín dokončení je plánován na cca květen 2023.  V případě zájmu o zapojení se kontaktujte Dominika Plíhala (dominik.plihal@mmr.cz) nebo Adama Bedřicha (adam.bedricha@mmr.cz).

Máte-li zájem o schůzku, návrh tématu na jednání pracovní skupiny či kulatého stolu, kontaktujte metodika v oblasti sociálního bydlení Marka Mikulce (E: marek.mikulec@ostrava.cz, T: 599 443 861).


Více informací k tématu sociálního bydlení v Ostravě získáte zde na webu v části Bydlení.

Projekt Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_007/0000081, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost plus a ze státního rozpočtu České republiky.

Sociální bydlení v Ostravě logo