vzdel-transp-sm

Pozvánka na semináře

|

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II se koná řada besed a seminářů. Na následující z nich zveme také odbornou veřejnost.
Žádáme zájemce o účast, aby v předstihu zaslali vyplněnou přihlášku (ke stažení ZDE) na e-mail krudyncova@ostrava.cz.

 

 • Termín: 18. 04. 2019, od 13 hod.
  Téma: Atraktivní a nevšední metody práce s dětmi: Gardnerova teorie inteligencí, karty inteligencí, Metoda balón, Metoda myšlenkové mapy, Metoda co kdyby
  Lektor: Ing. Renáta Václavková, Ph.D. (specialistka na nové metody práce s dětmi)
  Místo konání: REGIO, Hasičská 551/52, Ostrava-Hrabůvka

 

 • Termín: 24. 04. 2019, od 13 hod.
  Téma: Jak naučit dítě, aby se ovládalo? Emoční inteligence – její vývoj a význam pro život člověka. Jak budovat EQ ve škole? Možnosti a limity práce s emocemi u žáků se specifickými potřebami. Jak si poradit s agresivním žákem?
  Lektor: Mgr. Pavlína Němcová (psycholožka)
  Místo konání: Vzdělávací středisko Vítkovic, Kotkova 384/4, Ostrava

 

 • Termín: 29. 04. 2019, od 15 hod.
  Téma: Národnostní menšiny žijící v ČR
  Lektor: Mgr. Lada Červeňáková (pedagožka, specialistka na romistiku)
 • Místo konání: MŠ Špálova 32. Ostrava – Přívoz

 

 • Termín: 30. 4. 2019, od 13 hod.
 • Téma: Rozvoj empatie a tolerance na základě přijetí a pochopení odlišnosti – výchova k toleranci již od nejútlejšího věku. V čem jsme stejní a v čem jsme jiní?
  Lektor: Mgr. Pavlína Němcová (psycholožka)
  Místo konání: Vzdělávací středisko Vítkovic, Kotkova 384/4, Ostrava

 

 • Termín: 22. 05. 2019, od 15 hod.
  Téma: Emická perspektiva prostředí sociálního vyloučení + téma sociálního bydlení (základní přístupy a principy)
  Lektor: Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. (specialista na sociální oblast)
  Místo konání: MŠ Špálova 32, Ostrava-Přívoz

 

 • Termín: 23. 05. 2019, od 13 hod.
  Téma: Práce s heterogenní skupinou
  Lektor: Mgr. Pavlína Němcová (psycholožka)
  Místo konání: Vzdělávací středisko Vítkovic, Kotkova 384/4, Ostrava

 

 • Termín: 5. 6. 2019, od 13 hod.
  Téma: Práce s heterogenní skupinou
  Lektor: Mgr. Pavlína Němcová (psycholožka)
  Místo konání: Vzdělávací středisko Vítkovic, Kotkova 384/4, Ostrava

 

 • Termín: 11. 06. 2019, od 13 hod.
  Téma: Atraktivní a nevšední metody práce s dětmi: Gardnerova teorie inteligencí, karty inteligencí, Metoda balón, Metoda myšlenkové mapy, Metoda co kdyby
  Lektor: Ing. Renáta Václavková, Ph.D. (specialistka na nové metody práce s dětmi)
  Místo konání: REGIO, Hasičská 551/52, Ostrava-Hrabůvka

 

 • Termín: 12. 6. 2019, od 15 hod.
  Téma: Sociální bydlení v Ostravě + specifický projekt bydlení, který realizuje město (mezinárodně oceněný projekt)
  Lektor: Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. (specialista na sociální oblast)
  Místo konání: MŠ Špálova 32, Ostrava-Přívoz