logo projektu Sociální bydlení Ostrava

Podpora dostupného bydlení v Ostravě pokračuje

|

Mnoho obyvatel Ostravy žije v nevyhovujícím nájemním bydlení, o které mohou přijít, nebo na ubytovnách. Pro mnoho domácností je bydlení nedostupné, a to z důvodu rostoucích nákladů i na samotné získání bydlení (kauce, uhrazení nájmu předem). Problém získat bydlení mají i osoby, které mají nízký příjem ze zaměstnání. Statutární město Ostrava proto pokračuje v realizaci projektu, jehož cílem je zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby, které mají na volném trhu s byty problém bydlení získat, jako jsou ohrožené rodiny s dětmi, mladí lidé, kteří opouštějí dětské domovy, samoživitelky a samoživitelé či osoby z ubytoven. Tímto projektem město navazuje na předchozí úspěšný projekt, na jehož konci získalo bydlení 89 domácností.

Do nového projektu se zapojilo 7 městských obvodů – Hrabová, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava a Vítkovice. Jako významný soukromý vlastník bytového fondu v Ostravě vstoupila do projektu také společnost RESIDOMO, s.r.o. Průběžně budou probíhat jednání i s dalšími městskými obvody a majiteli bytů o možném zapojení do projektu.

Cílem projektu je zajistit až 73 bytů pro osoby v bytové nouzi, které mají trvalý pobyt v uvedených městských obvodech. Všechny osoby, které takto získají nájemní bydlení, budou spolupracovat se sociálním pracovníkem. Cílem této spolupráce bude řešení individuálních problémů, díky čemuž se domácnosti podaří udržet si nové bydlení.

Záměrem města je vytvořit funkční systém dostupného bydlení. Nastavení systému probíhá mimo jiné na jednáních Pracovní skupiny sociálního bydlení. Pracovní skupina je sestavena ze zástupců městských obvodů statutárního města Ostravy, Magistrátu města Ostravy, Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Ostravě, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, nestátních neziskových organizací i soukromého vlastníka bytového fondu v Ostravě.

Během projektu probíhá i tzv. evaluace, díky které bude mít město průběžné informace například o tom, jak se sociálním pracovníkům daří spolupracovat s jednotlivými domácnostmi a jak se mění životní situace těchto domácností po získání bydlení.

Projekt „Sociální bydlení ve městě Ostrava“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014001, je realizován od 1. října 2019 do 30. června 2022. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (OPZ) a státního rozpočtu České republiky. Podrobné a aktuální informace k projektu lze nalézt na zde.

 

 

image01