Ocenění seniorů roku 2022_3

Ostrava udělila tituly Senior roku 2022

|

Ostrava již pošestnácté ocenila osobnosti, které výjimečným způsobem přispěly ke zlepšení života nejen ve městě a jejichž činnost je velmi inspirující. Titul Senior roku 2022 převzaly hned dvě osobnosti města, Pavel Staněk a Jan Mayer. Vítězným klubem seniorů se v letošním roce stal Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, zapsaný spolek, základní organizace Ostrava-Poruba.

„Není nikdy vůbec jednoduché vybrat z našich nominovaných seniorů ty, kterým bychom za jejich přínosnou angažovanost a pro druhé prospěšné aktivity měli udělit každoročně vyhlašovaný titul ‚Senior roku.‘ Rozhodování pro mě bývá vždy hodně náročné. Mé upřímné poděkování a můj obdiv si právem zaslouží všichni tito lidé. Obdobná situace je i u nominovaných skupin a svazů. Jsem velice rád, že v Ostravě máme tolik skvělých lidí, kteří bez ohledu na svůj pokročilejší věk dokáží pozitivně motivovat ostatní a radovat se z toho, že ještě mohou být užiteční pro druhé,“ konstatoval Zbyněk Pražák, náměstek primátora, který ocenění vítězům předal.

Pavel Staněk, hudební skladatel a dirigent

Pavel Staněk, hudební skladatel a dirigent, Senior roku 2022. Sociální věci Ostrava
Pavel Staněk, Senior roku 2022. Sociální věci Ostrava

Významné životní jubileum letos oslavil Pavel Staněk, hudební skladatel a dirigent. V Ostravě působí od roku 1963, kdy nastoupil do ostravského rozhlasu jako šéfdirigent. V Ostravském rozhlase prožil 27 tvůrčích let, je autorem 400 opusů a dirigoval cca 1 800 nahrávek. Kromě skladeb pro ostravský rozhlasový orchestr psal divadelní a televizní hudbu. Jeho nejvýznamnější tvůrčí období nastalo po odchodu do důchodu v roce 1990. Začal se intenzivně věnovat náročným skladbám komorním, skladbám pro velké dechové orchestry, které byly nezřídka zařazovány jako povinné skladby v mezinárodních soutěžích, kam byl zván do porot. Věnoval se sborové tvorbě. I v současnosti se věnuje hře na kytaru, studiu cizích jazyků, zajímá se o hudební dění v Ostravě i ve světě. Titul Senior roku 2022 mu přináleží za jeho celoživotní, mimořádné aktivity na poli hudebním.

Jan Mayer, enviromentální vzdělávání dětí i dospělých

Jan Mayer, Senior roku 2022. Sociální věci Ostrava
Jan Mayer, Senior roku 2022. Sociální věci Ostrava

Ocenění Senior roku 2022 náleží také RNDr. Janu Mayerovi, který svůj život zasvětil enviromentální výchově dětí i dospělých. Je zakladatelem ZO ČSOP Alces a stále aktivně pořádá a organizuje množství akcí, které mají mezi lidmi velký ohlas. Náleží mezi ně například různé přednášky, exkurze s průvodcem v chráněných územích, ale i aktivity sčítání vodního ptactva a káňat, údržba naučné stezky přírodní rezervace Rezavka či akce s názvem „Ukliďme svět.“ Jeho kréda jsou inspirující: „Máme-li vést děti, mládež a dospělé k lásce k přírodě – konejme tak v přírodě; veďme děti, mládež a dospělé k lásce k přírodě.“ Oceněný RNDr. Jan Mayer úzce spolupracuje s celou řadou subjektů v oblasti aktivit životního prostředí – Ostravskou univerzitou, Zoo Ostrava, městským muzeem i knihovnou a dalšími.

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, zapsaný spolek, základní organizace Ostrava-Poruba

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, zapsaný spolek, základní organizace Ostrava-Poruba, Klub seniorů roku 2022. Sociální věci Ostrava
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, zapsaný spolek, základní organizace Ostrava-Poruba, Klub seniorů roku 2022. Sociální věci Ostrava

Oceněný Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, zapsaný spolek, základní organizace Ostrava-Poruba čítá téměř 160 členů. Posláním organizace je pomoc členům zvládnout život s nemocí, poskytnout sociální podporu. Svaz organizuje celou řadu aktivit, vycházky Ostravou, společná plavání a rehabilitační cvičení či cvičení pod vedením zkušených lektorů. Členové absolvují i trénink chůze s holemi (Nordic walking). Neschází kulturní a společenské akce, díky kterým zúčastnění nezůstávají osamoceni a jsou motivováni k plnohodnotnému životu.

Ostrava každoročně oceňuje aktivní seniory i seniorské kluby

Anketu Senior roku vyhlašuje každoročně město u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, aby ocenilo činorodé obyvatele Ostravy starší 65 let, kteří výjimečným způsobem přispívají ke zlepšení života ve společnosti. Současně oceňuje též organizace či sdružení, která přispívají k aktivizaci seniorů.

Připomenout můžeme také jednotlivé vítěze městské ankety Senior roku: MUDr. Blanka Malá (2007), JUDr. Eva Teicherová (2008), Mgr. Jaroslav Král (2009), Luděk Eliáš (2010), Ing. Lubomír Pásek (2011), prof. Jan Hališka (2012), Věra Heroldová (2013), Hana Papežová-Kolářová (2014), MUDr. Rajko Doleček (2015), Ing. Milan Weber (2016), Lenka Kocierzová (2017), Česlav Pietoň (2018), Anna Pinterová (2019), Zdeňka Šupíková (2020), Hedvika Juřinová a Ing. Josef Juřeník (2021).

Na pomyslných stupních vítězů anketní kategorie Klub seniorů v minulosti stanuli zástupci organizací: Občanské sdružení Společnost senior (2015), Klub seniorů Nová Bělá (2016), Klub seniorů Ostrava-Plesná (2017), Klub seniorů DK Akord (2018), Sdružení seniorů OSŽ (2019), základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Bartovice (2020), zájmová organizace číslo 15 Kreativ (2021).