On-line konference Ostrava AdobeStock_384578757

Ostrava propojuje služby on-line

|

Dopady pandemie omezují sociální kontakty, město Ostrava proto zajišťuje pro své sociální pracovníky odborné vzdělávání on-line formou. Přesun do virtuálního světa se nevyhnul ani navazování meziresortní spolupráce ostravských odborníků v sociální oblasti v projektu SOCIOPOINT.

Město Ostrava připravuje pro své občany tzv. místo prvního kontaktu – SOCIOPOINT. Zde od podzimu 2021 Ostravané i pomáhající profesionálové získají základní informace o sociálním systému a mohou se zorientovat v možnostech pomoci při řešení různých životních situací. V rámci příprav se sociální pracovníci vzdělávají, mapují situaci ve městě a společně s dalšími odborníky připravují návody k řešení konkrétních situací pro odbornou i širokou veřejnost. To všechno jde nejlépe, když se lidé spolu scházejí. Pracovníci proto hledají cesty, jak v aktivitách pokračovat i v náročné době protiepidemiologických opatření.  

Město Ostrava využilo své počítačové sítě a zajišťuje vzdělávání sociálních pracovníků on-line. V listopadu a prosinci se podařilo proškolit zaměstnance v problematice domácího násilí. V lednu se vzdělávání zaměřilo na poskytování odborných informací z oblasti bezdomovectví.

On-line komunikace se nevyhnula ani pořádání workshopů, tedy setkání expertů při navazování meziresortní spolupráce. I když ve virtuálním prostředí je přece jen těžší rozproudit diskuzi pomáhajících profesionálů z veřejného, sociálního a zdravotního sektoru, ukazují se workshopy „přes kameru a mikrofon“ přínosné a smysluplné. Významnou roli i zde hraje tzv. facilitátor – moderátor celé akce, který on-line přenos řídí dle nastavených pravidel, usměrňuje diskuzi účastníků a rozděluje ji do logických celků. Virtuální setkání tak plní svůj cíl – vyjasnit kompetence, limity a možnosti mezioborové spolupráce.

„Propojení meziresortní spolupráce hodnotím velmi kladně, když si vzájemně předáme své zkušeností, tak se můžeme podpořit.“
Kateřina Bradová, koordinátor Senior Point Ostrava

„V rámci workshopu vnímám velmi kladně nastavení meziresortní spolupráce. Mým příkladem je i praxe a každodenní spolupráce s ostatními resorty.“
Bc. Irena Holubová, sociální pracovnice, Psychiatrická nemocnice v Opavě

Odborníci se takto setkali již pětkrát a diskutovali nad níže uvedenými tématy, z nichž poslední tři byla pořádána distační formou:

  • domácí násilí na seniorech,
  • bezdomovectví a možnosti jeho řešení,
  • dluhová problematika,
  • prevence krizí a propadů osob s duševním onemocněním,
  • prevence osamělosti seniorů a přístupy k jejich potřebám.

„Zúčastnil jsem se 2 workshopů. Ten, který byl online, mi přišel více strukturovaný a daleko více směřoval za jasným cílem, což ale mohlo být dáno i tématem dluhů, které jsou více uchopitelné, než DN na seniorech. Hodnotím proto online formu velmi pozitivně. Jediné mínus spatřuji v tom, že se mohou někteří účastníci více ostýchat se zapojit do diskuze, když se musí vyjádřit v online prostředí.“
Mgr. Miroslav Juroška, sociální pracovník Sociálně-dluhové poradny
terapeut,

Diecézní charita ostravsko-opavská

„Hodnotím velmi kladně. Přínosem mi byly hlavně postupy, spolupráce, podpora meziresortní, jejich praxe. Poskytnuty informace a rozšíření odkazů na pomoc seniorům.“
Bc. Irena Holubová, sociální pracovnice
Psychiatrická nemocnice v Opavě

Setkání budou probíhat i nadále. Bude na nich dokončena práce na informačních materiálech pro veřejnost, dostupných od října 2021 v místě prvního kontaktu – SOCIOPOINTU, v ostravských institucích a organizacích i online.

SOCIOPOINT – místo prvního kontaktu

SOCIOPOINT bude dostupný veřejnosti osobně, e-mailem i telefonicky. Občan se zde dozví, kam se obrátit při řešení své nepříznivé životní situace v sociální oblasti. Získá základní ucelené informace i kontakt na konkrétní instituci nebo sociální službu, která nejlépe odpovídá jeho aktuálním potřebám. V rámci vytváření místa prvního kontaktu je připravována i bezplatná linka a mobilní aplikace.

„Velice zajímavá alternativa pro osoby, které potřebují poradit v otázkách sociální pomoci.“
Ing. Michaela Michnová, vedoucí Úseku prevence
Městská policie Ostrava

„Vznik Sociopointu jako místa prvního kontaktu vysoce oceňuji, je to pro seniory a jejich pečovatele obrovský, hmatatelný přínos k orientaci ve spleti sociálních organizací a informací.“
Ing. Pavla Kasášová, koordinátorka projektu pro Moravskoslezský kraj Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
Odbor sociálních služeb a sociální práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekt s názvem „Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu SMO.

Operační program zaměstnanost logo
Sociopoint Ostrava, místo prvního kontaktu