Sociální bydlení v Ostravě, rodina, domácnost

Ostrava pokračuje v úspěšném vytváření systému sociálního bydlení

|

Na základě zkušeností získaných při realizacích projektů „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ (1. 10. 2016 – 30. 9. 2019) a „Sociální bydlení ve městě Ostrava“ (1. 10. 2019 – 31. 10. 2022) realizuje město Ostrava od listopadu 2022 návazný projekt z Operačního programu Zaměstnanost Plus s názvem „Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava“, který bude probíhat až do 31. 10. 2025.

Hlavním cílem projektu je rozvoj systému sociálního bydlení statutárního města Ostravy prostřednictvím zajištění dostupnosti standardního, nesegregovaného bydlení pro domácnosti v bytové nouzi, poskytování podpory zabydleným domácnostem
a domácnostem ohroženým ztrátou bydlení a ukotvením MMO jako centrálního aktéra v oblasti bydlení.

Do projektu se zapojuje 7 městských obvodů – Hrabová, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih, Poruba, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava. Magistrát města Ostravy spolupracuje také se společností Heimstaden Czech s.r.o., která je významným vlastníkem bytového fondu na území města.

Celkově je v plánu poskytnout minimálně 40 bytů pro domácnosti v bytové nouzi, které mají trvalý pobyt ve výše uvedených městských obvodech. V sociálním bydlení uzavírají klienti nájemní smlouvu na 12 měsíců s možností prodlužování při plnění dohodnutých podmínek a spolupracují se sociální pracovnicí. Každá zabydlená domácnost má poté možnost uzavřít běžnou nájemní smlouvu k obecnímu bytu. V rámci projektu také vzniklo Kontaktní místo pro bydlení, které poskytuje poradenství a zajišťuje příjem žádostí o sociální byty.

Od 14. 11. 2022 bude zahájen příjem žádostí o sociální byty. Bližší informace zde

Projekt „Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava“, reg. č. projektu CZ.03.02.01/00/22_007/0000081, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu – z Operačního programu Zaměstnanost Plus.