bankrot2

Novela insolvenčního zákona

|

Dne 30. 1. 2019 podepsal prezident Miloš Zeman novelu insolvenčního zákona, která byla schválena poslanci a senátory.

Novela insolvenčního zákona má přinést výrazné zlepšení postavení dlužníků a věřitelů. Cílem návrhu je řešení situace dlužníků, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti – na oddlužení po novele bude moci dosáhnout vyšší počet dlužníků, kteří budou své dluhy poctivě splácet. Nově jsou schváleny mírnější podmínky pro důchodce a pro lidi s hendikepem ve druhém či třetím stupni invalidity.

Aktuální změny v novele insolvenčního zákona se také týkají doby oddlužení. Nově dlužníci nebudou muset na začátku osobního bankrotu soudu dokazovat, že splatí třetinu svých závazků v pěti letech. Povinností dlužníka bude vynaložit veškeré úsilí k uspokojení věřitelů. Nicméně platí, že dlužník musí hradit měsíčně odměnu insolvenčního správce ve výši 1089,- Kč a stejnou částku musí také vynaložit na umoření závazků. Pokud zaplatí během 5 let méně než 30 % všech závazků, bude  o úspěšném schválení ukončení oddlužení rozhodovat soud. Pokud dlužník zaplatí nejméně 30% všech závazků, bude mu oddlužení úspěšně ukončeno po pěti letech. Další variantou je oddlužení po dobu tří let za podmínky uhrazení nejméně 60 % všech závazků. Schválený návrh dále zavadí kombinaci oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty a zjednoduší podání návrhu na povolení oddlužení.