newspapers-444447_1920

Newsletter sociálního začleňování únor 2019

|

Newsletter sociálního začleňování únor 2019

Tento dokument si klade za cíl informovat partnery a veřejnost o činnosti a plánovaných aktivitách, které v současnosti realizuje statutární město Ostrava v oblasti sociálního začleňování.

Tyto i jiné informace můžete najít také na webových stránkách statutárního města Ostravy v sekci Město a občan – Aktuálně řešímeSociální začleňování, a také na stránkách Komunitního plánování sociálních služeb Ostrava.

Odkazy zde:

http://www.ostrava.cz/cs

http://www.kpostrava.cz/