Newsletter sociálního začleňování červenec 2021

Newsletter Sociálního začleňování říjen 2020

|

Newsletter Sociálního začleňování Ostrava říjen 2020

Informace pro partnery a veřejnost o činnosti a plánovaných aktivitách, které realizuje statutární město Ostrava v oblasti sociálního začleňování.

Tyto i jiné informace můžete najít také na webových stránkách statutárního města Ostravy v sekci Město a občan – Aktuálně řešímeSociální začleňování, a také na stránkách Komunitního plánování sociálních služeb Ostrava.