IMG_20190107_141247 web

Metodická setkání v lednu 2020

|

Již v lednu 2020 máme připravena další metodická setkání odborníků, mezi které patří sociální pedagogové, speciální pedagogové, školní psychologové a školní asistenti. Tyto odborné pozice pomáhají při výuce dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ulehčují a pomáhají v práci učitelům a navzájem si v rámci metodických setkání sdílí zkušenosti, předávají znalosti a navzájem se podporují.

 

Termíny metodických setkání:

3. 1. 2020 Metodické setkání školních asistentů ZŠ – Magistrát města Ostravy, místnost č. 504, 8:00 – 12:00

13. 1. 2020 Metodické setkání pro speciální pedagogy – Magistrát města Ostravy, místnost č. 504, 13:00 – 15:00

15. 1. 2020 Metodické setkání pro sociální pedagogy – Magistrát města Ostravy, místnost č. 504, 9:00 – 11:00

23. 1. 2020 Metodické setkání pro školní psychology – Magistrát města Ostravy, místnost č. 504, 13:00 – 15:00

 

V případě zájmu o metodické setkání školních asistentů se obraťte na Ing. Danu Ponczovou – dponczova@ostrava.cz

V případě zájmu o metodické setkání speciálních pedagogů, sociálních pedagogů a školních psychologů se obraťte na Mgr. Lenku Čapkovou – lcapkova@ostrava.cz.