pěsti kruh spoluprace_AdobeStock_209826312

Kulatý stůl k sociálnímu bydlení řešil legislativu i finanční fondy

|

Začátkem prosince proběhl další kulatý stůl k sociálnímu bydlení, na němž se setkali zástupci Magistrátu města Ostravy, městských obvodů, neziskových organizací, Úřadu práce ČR, společnosti Heimstaden s.r.o. a Ministerstva pro místní rozvoj (Agentury pro sociální začleňování). Jednání bylo zaměřeno na informování o aktuálních tématech, realizovaných agendách jednotlivých účastníků a plány na nadcházející rok.

Využití krizových a garančních fondů a výzva OPZ+

Na jednání zazněly informace o krizových a garančních fondech, které mohou být v rámci projektů realizovaných napříč Českou republikou využívány. Ministerstvo práce a sociálních věcí vnímá fondy jako nástroj pomáhající zajistit bytový fond pro účely sociálního bydlení, respektive vytvoření nástrojů pomoci pro domácnosti v bytové nouzi (krizový fond) a pro eliminaci finančních obav vlastníků bytového fondu (garanční fond). Prezentace jsou k dispozici na Youtube kanále Projekt Podpora sociálního bydlení.

Zazněly také informace k OPZ+ výzvě č. 101 Podpora sociálního bydlení zejména osob z Ukrajiny – alokace činí 340 mil. Kč, důraz je kladen na sociálně realitní činnost a garanční fondy, zabydlování domácností. Příjem žádostí probíhá od 20. 12. 2022 do 30. 5. 2023.

Aktuality k přípravě legislativy

Účastníkům byl představen chystaný zákon o podpoře v bydleníprezentace Ministerstva pro místní rozvoj. Jedná se o jeden ze „stavebních kamenů“ oblasti bydlení, kterou se MMR zabývá. Představeny byly tři pilíře:

  • Kontaktní místo pro bydlení – zajištění poradenství, posouzení bytové nouze a návrh podpory, kontrola a sběr dat.
  • Systém garancí pro obce a soukromé majitele – motivace zvýšit nabídku nájemních bytů na trhu, které budou dostupné ohroženým skupinám, zajištění kompenzací i pro obce za volitelné využití obecních bytů v systému.
  • Asistence v bydlení (podpora nájemníků v bytech) – nezbytné pro prevenci ztráty bydlení, minimalizaci rizik pro majitele i sousedy.

Co nás čeká dál

Na nadcházející setkání je plánováno zmapovat zkušenosti a možnost využitelnosti startovacího bydlení a nábytkové banky (včetně informací o realizovaných aktivitách Reuse centra Ostrava).

Máte-li zájem o schůzku, návrh tématu na jednání pracovní skupiny či kulatého stolu, kontaktujte metodika v oblasti sociálního bydlení Marka Mikulce (E: mmikulec@ostrava.cz, T: 599 443 861).
Více informací k tématu sociálního bydlení v Ostravě získáte zde na webu v části Bydlení.

Projekt Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_007/0000081, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Sociální bydlení Ostrava, projekt města Ostravy