Korozcestník končí – děkujeme všem!

|

Vážení kolegové, na tomto místě jste více než rok byli zvyklí nacházet souhrnné informace týkající se situace vznikající z důvodu řešení pandemie COVID-19. Naše životy se postupně vrací k normálu a tak jsme se rozhodli ukončit i provoz Informačního rozcestníku Koronavirus.

Chtěl bych zde vyjádřit, že velmi oceňuji organizace poskytující sociální služby za naplňování potřeb občanů našeho města a za jejich účast na komunitním plánování těchto služeb a souvisejících aktivit. Za odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy děkuji všem sociálním pracovníkům za mimořádné úsilí při řešení nepříznivých situací souvisejících s pandemií.


Zdeněk Živčák
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Magistrát města Ostravy