Dobré ráno_Živčák_2_10.05.2023

Kontaktní místo pro bydlení v Ostravě

|

V rámci Magistrátu města Ostravy bylo v polovině listopadu loňského roku zřízeno Kontaktní místo pro bydlení, které se zaměřuje na řešení nepříznivé bytové situace obyvatel Ostravy. KMB poskytuje poradenství domácnostem v bytové nouzi a také přijímá žádosti o sociální byty, které jsou zajišťovány spoluprací Magistrátu města Ostravy s městskými obvody a společností Heismtaden, s.r.o. KMB již celkem využilo více než 400 klientů.

Činnost Kontaktního místa pro bydlení v pořadu Dobré ráno (Česká televize, 10.05.2023) představil Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví:

  1. vstup v Dobrém ránu ČT
  2. vstup v Dobrém ránu ČT

Co je kontaktní místo pro bydlení a co nabízí

Kontaktní místa pro bydlení představují jeden z důležitých pilířů připravovaného zákona o podpoře v bydlení, paní Anna Hájková z Ministerstva pro místní rozvoj uvedla:

Kontaktní místo pro bydlení = jedno místo na obci (obec s rozšířenou působností/ORP), kam občan přijde, když nebydlí nebo je jeho bydlení ohroženo.

Principy:

  • ne každý potřebuje byt, proto máme celou paletu nástrojů
  • levná řešení fungují jen pokud se uplatní včas
  • nákladnější řešení jsou zacílená na ty, kdo je skutečně potřebují
  • každý se může obrátit, pomůže i s náklady na energie apod.

Díky projektu Rozvoj sociální bydlení ve městě Ostrava má magistrát možnost si činnost Kontaktního místa pro bydlení vyzkoušet a již s předstihem před chystaným zákonem s tímto důležitým nástrojem pracovat.

Projekt Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_007/0000081, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost plus a ze státního rozpočtu České republiky.

Sociální bydlení Ostrava, projekt města Ostravy