Jak řešit kritickou situaci v důsledku zdražování poradí sociální pracovníci SOCIOPOINTu 

|

Poslední měsíce přinesly významné zdražování, lidé se dostávají do obtížných situací a často tápou, jak problém vlastně řešit. Stoupající ceny potravin, energií, nájmů a služeb mohou zapříčinit stav, kdy lidé nemají dost peněz na úhradu nákladů na bydlení.

Lidé se často ostýchají zeptat na radu, jindy se domnívají, že když příspěvek na bydlení ještě nečerpali, nemají na ně tedy nárok ani po zvýšení cen mnoha komodit. Vláda však v reakci na růst cen upravila výši tzv. normativních nákladů na bydlení o 2 000 až 4 500 korun (dle typu bydlení a počtu osob v domácnosti). Navýšení platí prozatím do konce roku 2022. Díky tomuto opatření dojde k rozšíření počtu osob, kterým vznikne nárok na dávku příspěvku na bydlení, případně i ke zvýšení již vyplácené dávky.

Co je příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je finanční dávka, kterou stát pomáhá lidem nemajícím dostatek peněz na zaplacení nákladů na bydlení. Nárok vzniká, pokud osoba vydá za bydlení víc než třetinu příjmu domácnosti. Mezi náklady na bydlení se počítá nájemné, náklady za další služby spojené s užíváním bytu, třeba poplatky za vodu, vytápění, osvětlení společných prostor, ale také náklady za odběr energií, elektřiny a plynu.

Je zapotřebí upozornit, že stát neproplácí náklady na bydlení v jakékoliv výši. Pro příspěvek na bydlení jsou stanoveny právě zmíněné normativní náklady na bydlení. Zohledněn je například počet osob, žijících ve společné domácnosti, velikost obce, kde dům stojí aj. Žádosti o dávku se podávají u Úřadu práce ČR, který pak finance vyplácí. Žadatel o příspěvek musí k žádosti přiložit některé doklady.

Více informací k příspěvku na bydlení najdete zde na našem webu.

Pokud se lidé v tíživé situaci ocitli a neví, zda na příspěvek nárok mají, mohou se informovat na ostravském SOCIOPOINTu v budově Nové radnice Magistrátu města Ostravy na Prokešově náměstí 8, od pondělí do pátku vždy od 8 hodin, v pondělí a ve středu do 17 hodin, v úterý a v pátek do 12 hodin, ve čtvrtek pak do 16 hodin. Zájemci mohou volat také na bezplatnou linku SOCIOPOINT 800 700 650. Kontaktovat mohou lidé také sociální pracovníky úřadu městského obvodu v místě bydliště. V případě imobilních osob je reálné dohodnout i možnost příchodu sociálních pracovníků domů k potřebným.

Další finanční pomoc státu občanům

Kromě příspěvku na bydlení však mohou ve složité situaci pomoci obyvatelům i další příspěvky. Rodinám s dětmi může pomoci ve finanční tísní přídavek na dítě či mimořádná okamžitá pomoc. Od ledna 2023 bude vypláceno i tzv. výchovné. Nárok na něj mají důchodci, kteří vychovávali děti. Většině důchodkyň se starobní důchod zvýší automaticky, někteří zájemci budou muset požádat. Radu, jak postupovat v případě tohoto příspěvku, lze opět nalézt u sociálních pracovníků na ostravském SOCIOPOINTu.

Aktuálně pokračuje také Milostivé léto II, lidé mohou splatit původní dluh (jistinu) a jednorázový poplatek exekutorovi, zbytek exekuce je odpuštěn. Akce se týká zejména dluhů vůči veřejným institucím, využít ji mohou exekuované osoby pouze do konce listopadu letošního roku. Podrobnější informace lidé získají opět na ostravském SOCIOPOINTu či dluhových poradnách. V Ostravě se o tuto možnost řešení tíživé životní situace zajímaly desítky lidí. Město poskytlo dar ve výší 2 milionů korun Diecézní charitě ostravsko-opavské k pomoci potřebným v rámci Milostivého léta II.

Podrobný informační rozcestník k řešení tíživé finanční situace občanů najedete na našem webu v části Zaměstnanost a finance.