dluhová platforma

Dluhová platforma Ostrava

|

V prosinci 2018 proběhlo první setkání Dluhové platformy Ostrava, které se zúčastnili pracovníci občanských a dluhových poraden a zástupci sociálních služeb pracujících s předluženými osobami.  Programem jednání byl workshop vedený Zuzanou Dopitovou z Agentury pro sociální začleňování na téma Zastavování exekucí z důvodu neplatné rozhodčí doložky. Účastníci workshopu měli možnost sdílet své zkušenosti a poznatky z praxe. V další části expert na dluhovou problematiku Radek Hábl představil aktuality z legislativy.

Dluhová platforma Ostrava slouží k posilování kvality a efektivity dluhového poradenství. Cílem dluhové platformy je, aby se účastníci mohli dále vzdělávat například formou workshopů a měli možnost sdílet aktuální témata a dobrou praxi. Prostřednictvím Agentury pro sociální začleňování může dluhová platforma také komunikovat problematické oblasti spolu s podněty k jejich řešení směrem k Ministerstvu spravedlnosti a s tím se může podílet na změnách legislativy.“