Dik_nahradnim_rodinam_FB

Dík náhradním rodinám – připojujeme se ke kampani

|

V Ostravě vyrůstá v dlouhodobé pěstounské péči celkem 856 dětí v 668 pěstounských rodinách. Dalších 22 rodin přijímá děti do pěstounské péče na přechodnou dobu do vyřešení jejich aktuální životní situace. Rádi se proto připojujeme ke kampani Ministerstva práce a sociálních věcí, která je poděkováním náhradním rodinám za to, že jsou.

Prioritou města Ostravy je umožnit co nejvíce dětem vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí. Počet dětí umístěných v náhradních rodinách proto v roce 2022 převýšil počet dětí, které se ocitly v ústavní výchově – dětských domovech nebo výchovných ústavech. 162 dětí se nově dostalo do náhradní rodinné péče – 18 dětí bylo osvojeno, 86 umístěno v dlouhodobé pěstounské péči, 47 v přechodné pěstounské péči a 11 dětí bylo svěřeno do dlouhodobé poručenské péče.

Do ústavní výchovy se v roce 2022 nově dostalo 120 dětí převážně vyššího školního věku nebo dospívajících, často z důvodu výchovných problémů a trestné činnosti. Děti do 3 let věku ostravské OSPOD už několik let do ústavní výchovy neumísťují, péči o ně do doby nalezení stabilního řešení jejich situace přebírají pěstouni na přechodnou dobu. Ostrava tak předstihla i připravovanou legislativu.

Připojte se ke kampani svým poděkováním!

Kampaň #diknahradnimrodinam připomíná význam náhradního rodičovství v životech dětí, které nemohou z nejrůznějších důvodů žít ve své vlastní rodině. Je poděkováním rodinám, které se odhodlaly o tyto děti pečovat.

Poděkovat náhradním rodinám můžete spolu s námi tím, že 31. května zveřejníte na sociálních sítích ručně
nakreslený obrázek rodiny s hashtagem #diknahradnimrodinam.

Kampaň #diknahradnimrodinam, MPSV, web Sociální věci Ostrava

Přemýšlíte, že se stanete pěstouny? Vaše otázky zodpoví pracovnice Magistrátu města Ostravy, oddělení sociálně-právní ochrany dětí:

  • Mgr. Šárka Bartoníčková, tel. 599 443 864, kancelář 174
  • Bc. Jiřina Slívová, tel. 599 443 839, kancelář 177
  • Mgr. Lenka Honusová Russová, kancelář 178