playmobil-451203_1920

Čtvrté setkání kulatého stolu

|

Začátkem prosince 2018 proběhlo již čtvrté setkání kulatého stolu k provázání poskytovatelů činnosti protidrogového terénu a služeb sociální prevence. Setkání bylo tentokrát zaměřeno na tématiku zaměstnávání aktivních uživatelů drog. Setkání se tedy tentokrát účastnili také zástupci organizací a institucí zabývající se otázkami zaměstnávání.

Pod vedením facilitátora se účastníci setkání společně zamýšleli nad vlastními zkušenostmi s cílovou skupinou v kontextu zaměstnávání. Jaké mají zkušenosti, s jakými bariérami se setkávají, jakými nástroji pro podporu cílové skupiny disponují a jaké nástroje a podporu by naopak potřebovali. Účastníci pracovali ve skupinách a snažili se zmíněné otázky co nejkonkrétněji definovat. Setkání se zúčastnili hosté z nestátních neziskových organizací P-centrum Olomouc a Magdaléna o.p.s. Zástupci P-centra prezentovali dobrou praxi v oblasti zaměstnávání cílové skupiny v sociálním podniku v Olomouci. Bylo diskutováno také téma dalších překážek, které brání těmto osobám ve výkonu práce, což může být např. předluženost, špatný zdravotní stav, nebo rezignace na řešení vlastní životní situace.

Zástupci organizace Magdaléna o.p.s. prezentovali výsledky a úspěchy realizovaného projektu Tréninková pracovní místa pro aktivní uživatele drog. Představili celý proces nastavování tohoto projektu, cíle, úspěchy a bariéry, se kterými se při realizaci setkávají.

V závěru setkání se účastníci shodli, že prvním krokem by mělo být zjištění informací o možnostech a omezeních spolupráce s aktivními uživateli drog a alkoholu, které vyplývají z platné legislativy. Cílem informovanosti bude zjistit, zda je prostor pro koncept a vyjednávání spolupráce za specifických podmínek mimo chráněné a projektové prostředí. Tato témata byla předána do pracovní skupiny Zaměstnanost a na základě získaných informací bude iniciováno další setkání s konkrétnějším tematickým zaměřením.