Aktuality

Noví pracovníci projektů města

|

V současné době byl ukončen výběr uchazečů na pracovní místa v projektu Koncepce bydlení a Prevence ohrožení rodiny. Jedná se o pozice: Administrátor projektů, který je zodpovědný za: administraci dokumentů týkajících se cílové skupiny, vedení projektové dokumentace s ohledem na výkaznictví k ŘO OPZ, organizaci schůzek podle projektového plánu a pokynů PM, distribuci zápisů z […]

Vítáme vás na stránkách sociálního začleňování Ostrava

|

V rámci intenzivní spolupráce města s Agenturou pro sociální začleňování vznikl Mediální plán sociálního začleňování, který byl na poradě vedoucích oddělení Magistrátu města Ostravy schválen dne 6. 6. 2016. V souvislosti s jeho vznikem byly vytvořeny tyto webové stránky pro sociální začleňování ve městě Ostrava, které by měly sumarizovat informace o pěti oblastech podpory. Naleznete zde základní informace o […]