Rodina a zdraví

Akční plán rodinné politiky města Ostravy na rok 2022 schválen

|

Rada města Ostravy schválila 1. února akční plán rodinné politiky města Ostravy na rok 2022.

Akční plán i celou koncepci rodinné politiky města najdete na webových stránkách Fajna Rodina.