Foto - standardy a metodika II

V rámci projektu vznikly dvě nové publikace

|

Dvě nové odborné publikace vznikly díky projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava – první je Metodika pro školní sociální pedagogy z pera samotných sociálních pedagogů, koordinátora inkluze a garantů rozvoje spolupráce. Druhou publikací pak jsou Standardy inkluzivního vzdělávání, na kterých se podíleli jak koordinátoři inkluze z pěti pilotních škol projektu, tak metodik asistentů pedagoga a školních asistentů.

V Metodice pro školní sociální pedagogy je reflektována tříletá práce sociálních pedagogů působících v základních školách zapojených do projektu. Na základě přinesených a získaných zkušeností publikace popisuje v oblasti teoretické i praktické poznatky zhruba z deseti škol, kde byla pozice sociálního pedagoga vytvořena a přijata. V metodice je rovněž reflektována spolupráce školy a vzniklého školního poradenského pracoviště s přesahem do oblasti vzdělávací a výchovné, do spolupráce s rodinou a mnoha dalšími institucemi.

Metodiku pro školní sociální pedagogy naleznete ZDE.

Na tvorbě Standardů inkluzivního vzdělávání se podílela každá z pěti pilotních škol zapojených do projektu. Mezi ty byly vybrány školy různého charakteru co do skladby žáků ve čtyřech spádových obvodech, které se liší vyloučenými lokalitami na jejich území i mírou pokrytí sociálními službami. Na těchto školách byla pilotně ověřena pozice školního koordinátora inkluze, pozornost byla věnována budování zkušeností v oblasti inkluzivního vzdělávání a jejich sdílení.

Standardy inkluzivního vzdělávání naleznete ZDE.