Sociopoint, ilustrační foto

SOCIOPOINT – místo prvního kontaktu

|

Statutární město Ostrava zahájilo 1. dubna realizaci projektu, který má za cíl zvýšit přívětivost úřadu vůči veřejnosti pomocí takzvaného místa prvního kontaktu s názvem SOCIOPOINT.

Projekt se nejprve zaměří na budování kontaktů s poskytovateli a zadavateli sociálních služeb a dalšími zástupci sociální oblasti. Ve spolupráci s nimi budou zpracovány praktické manuály nejen pro zástupce odborné veřejnosti, ale také pro laickou veřejnost. Manuály budou obsahovat návody, jak postupovat v nepříznivé situaci, ve které se může ocitnout každý z nás. Do budoucna projekt počítá také s vytvořením mobilní aplikace a webových stránek obsahujících „kuchařku“, jak a kam se obrátit v době, kdy si nevíme rady s řešením svého osobního krizového stavu. K dosažení těchto cílů přispějí mimo jiné odborné workshopy, stáže či vzdělávání.

SOCIOPOINT bude poskytovat informace ze sociální oblasti, legislativy v oblasti dávek a nabídky sociálních služeb. Konkrétní dotazy občanů v nepříznivé životní situaci budou řešeny tzv. „z jednoho místa“ za využití telefonické linky, osobní návštěvy či internetu.

Více informací o místě prvního kontaktu SOCIOPOINT najdete na oficiálních stránkách komunitního plánování Ostrava.

Projekt „Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě“,  reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.