sociální bydlení_autor © Romolo Tavani_Adobe Stock

Sociální bydlení zlepšuje dětem životní podmínky

|

Život v nevyhovujícím bydlení má negativní dopady na všechny členy domácnosti, dospělé i děti – od nepříznivých dopadů na zdraví, přes vysoké náklady, až po psychické problémy. Jejich situace je často velmi obtížná, jelikož bez vnější pomoci se z ní nemají jak dostat.

Abychom mohli pomocnou síť potřebným domácnostem rozvíjet, potřebujeme mít dostatek informací. S každou domácností, která získala sociální bydlení, pravidelně vedeme rozhovory, kde vyhodnocujeme, co se změnilo a jak. Pozitivní změny, které se získáním sociálního bydlení souvisí, zaznívají od samotných domácností.

Děti se vrací z ústavní výchovy

Díky sociálnímu bydlení dochází k návratu dětí z ústavní výchovy a děti tak mohou vyrůstat se svou matkou. Maminka u sebe v předešlém bydlení nemohla mít děti, snažila se ale být s nimi i tak v kontaktu. Po zajištění bydlení uvádí:

„Jsem spokojenější, mám u sebe svoje děti. Ty jsem získala zpět díky tomu, že mám ten byt. Předtím ke mně chodily jen na návštěvu. Nebýt bydlení, tak je u sebe nemám. Teď jen doufám, že si najdu práci.“

Zvyšuje se pocit bezpečí

Díky stabilnímu bydlení také nastávají výrazné změny ve vnímání pocitu bezpečí a psychickém stavu. Další žena, které se díky projektu podařilo zajistit sociální bydlení, uvedla:

„Co se týče zdraví, tak na tom byl syn dobře, ale ta psychika dobrá nebyla. I on pořád říkal, jak tam už nechce být, jak chce odtamtud pryč a plakal často. Vím, že se mu tam nelíbilo. Tady se to úplně otočilo. Je klidnější, vidím to na něm, je šťastný, že jsme konečně sami. … Tak to vidím, no. I vidím, jak si více váží věcí, tam byl vlastně bez hraček, ztratil hodně za ten život, no. Zase se naučil věcí vážit, na všechno dává pozor, nic neničí, ale opečovává.“

Zlepšuje se zdravotní stav

Dopady bydlení na zlepšení zdravotního stavu dětí byly zdůrazňovány často.  Klientka uvedla:

„Dcera trpěla záchvaty kašle, je astmatik, byla tam (pozn.: v předešlém bydlení) plíseň, zima, byla pořád nemocná, byl tam špatný vzduch, špatně se jí dýchalo. Od té doby, co máme sociální byt, dcera neměla ani jeden astmatický záchvat“. Další z domácností konstatovala: „Je to velký rozdíl, opravdu. Co jsme se sem nastěhovali, děti nebyly ani jednou nemocné. Už jen co jsme sem přišli, tak jsem zpozorovala, že se to zlepšilo.“

60 zabydlených domácností, 76 dětí

Podpora v oblasti bydlení představuje klíčový nástroj pomoci. Proto se město Ostrava zaměřuje na oblast sociálního bydlení a jeho rozvoj. Aktuálně máme v 60 obsazených bytech (1+1 až 3+1) na území města zabydleno 160 osob, z toho 76 dětí. Na území města je také mnoho domácností, které by pomoc potřebovaly. Jen v rámci tohoto projektu evidujeme více než 200 žádostí o sociální byt. Na řešení jejich situace spolupracujeme s městskými obvody Hrabová, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Vítkovice a také se společností Heimstaden Czech s.r.o. Problematika nedostupnosti bydlení se ale týká i dalších městských obvodů, s nimiž jsme připraveni zahájit spolupráci.

Projekt sociálního bydlení v Ostravě

Statutární město Ostrava realizuje od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2022 návazný projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava zaměřený na podporu domácnostem, které se ocitnou v obtížné bytové situaci. Usilujeme o to, aby domácnosti získaly bydlení, lépe řečeno – domov.

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu Sociální bydlení ve městě Ostrava, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014001 jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Operační program zaměstnanost logo
Sociální bydlení v Ostravě logo