IMG_20200217_131209_resized_20200218_072804056

Setkání s neziskovými organizacemi

|

V pondělí 17. 2. 2020 se setkali zástupci Magistrátu města Ostravy s neziskovými organizacemi z oblasti vzdělávání a podpory rodiny. Cílem setkání bylo mapování projektů NNO a představení možností jejich financování z dotačních titulů města a výzvy MŠMT ČR. Setkání se konalo v budově Magistrátu města Ostravy a zúčastnilo se ho přes desítku neziskových organizací. Navázání spolupráce v podobě obdobných pracovních setkání lze předpokládat i v budoucnu.