logo_fajna_rodina_ostrava

Realizace projektu ukončena

|

Projekt Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava byl po 2 letech realizace k 30. září ukončen. Za dobu jeho fungování bylo podpořeno zhruba 210 osob, vznikla také koncepce rodinné politiky, a to včetně akčního plánu. Díky aktivitě „Ženy na trhu práce“ prošlo 37 zájemkyň aktivizačními kurzy, následně 19 žen absolvovalo odborné stáže a tréninkové místa ve vybraných organizacích, které měli za cíl pomoct ohroženým skupinám při návratu na trh práce. Klíčová aktivita Propojování podpory v oblasti péče o rodinu“ umožnila 66 zájemcům využít poradenství – ať už právní, finanční či v oblasti zdravotní gramotnosti. Poslední projektovou aktivitou byly Socializačně – vzdělávací akce”. Rodiny navázané na odbor sociálně právní ochrany dětí tak měly možnost účastnit se vzdělávacích víkendových pobytů v Beskydech. Celkem bylo zrealizováno 7 takových akcí, kterých se účastnilo 72 rodin, tj. 236 osob včetně dětí, z 8 městských obvodů. Paralelně také proběhlo 10 tematických seminářů zaměřených na posílení rodičovských kompetencí – tuto možnost využilo 73 osob z cílové skupiny.

Cílem projektu byl celkový rozvoj systému podpory rodin a zlepšení postavení rodin sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených na území města Ostravy. Projekt byl realizován v období od 1. října 2016 do 30. září 2018.