sociální bydlení_autor © Romolo Tavani_Adobe Stock

Projekt města napomáhá integraci ukrajinských rodin v Ostravě

|

Město Ostrava nabízí lidem z Ukrajiny pomoc v Komunitním centru na Černé louce – najdou zde poradenství i podporu při řešení situací, se kterými se právě potýkají.

ministerstvo vnitra české republiky, logo

Od 1. 7. 2022 je personální obsazení Komunitního centra na Černé louce v Ostravě zajišťováno v rámci realizace projektu „Integrace ukrajinských rodin v Ostravě“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR. Kromě pracovnic projektu se na chodu podílí také zástupci vybraných nestátních neziskových organizací.

Úkolem tří pracovnic sociálního poradenství a tlumočnice je předávat držitelům dočasné ochrany informace, kontakty a zprostředkovávat návazné služby napomáhající jejich integraci ve městě.

Nejčastěji je řešena problematika žádostí, zejména elektronických  o humanitární dávku, vyhledávání možností formálního i neformálního vzdělávání pro děti, uplynutí lhůty pro hrazení zdravotního pojištění státem, hledání návazného dlouhodobého ubytování, zaměstnání a lékařské péče. Zároveň se postupně v praxi ukazuje, která témata je potřeba u držitelů dočasné ochrany více řešit a dále tímto směrem cílit osvětovou činnost. Jedním z těchto témat jsou pracovní podmínky v ČR a vše co se týká povinností a práva při legálním zaměstnávání.

Od 1. 7. 2022 využilo služeb Komunitního centra 580 osob.

Bližší informace k projektu ZDE.